Beeldverbetering door middel van optische Fourierfiltering

  • A.J. Mayers

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 1975
Original languageDutch
SupervisorH.J. Butterweck (Supervisor 1)

Cite this

'