Bedrijfs-economische waardering van gebouwen : een verkennend onderzoek en het ontwerp van een geautomatiseerd hulpmiddel voor het waarderen van kantoorgebouwen

  • R.G.M.A. Boons

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1989
Original languageDutch
SupervisorH. Wagter (Supervisor 1)

Cite this

'