Bandbreedtereduktie van videosignalen door middel van pulscodemodulatie met verlaagde bemonsteringsfrequentie

  • H.C. Bleijerveld

Student thesis: Master

Date of Award28 Feb 1974
Original languageDutch
SupervisorB. van Dijl (Supervisor 1)

Cite this

'