Balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen
: een onderzoek naar het toezicht op risico's bij investeringsbeslissingen door de Raad van Commissarissen van woningcorporaties

  • E. Koot

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2011
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1), W.J.H. Wenselaar (Supervisor 2), L.J. Schuld (External coach) & D.W.Q. Havermans (Supervisor 2)

Cite this

'