Automatisering van thermokracht- en geleidingsmetingen in het temperatuurgebied van 350 K - 1300 K, voor materialen met en geleidingsvermogen tussen 10-9 en 102 (ohm cm)-1

  • C. Kortekaas

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch
SupervisorF. van der Maesen (Supervisor 1) & V.A.M. Brabers (Supervisor 2)

Cite this

'