Aspects of fracture behaviour of single-lap steel/steel joint . Onderzoek naar de invloedsparameters op het breukgedrag van gelijmde staal/staal verbindingen

  • Saskia Goole

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1995
Original languageEnglish
SupervisorG. (Bert) de With (Coach)

Cite this

'