Aramide nylon-6 composieten : invloeden van de produktietechniek op de impregnatie en van de kristalliniteit op mechanische eigenschappen

  • F.J.E.M. van der Westerlaken

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorP.J. Lemstra (Supervisor 1)

Cite this

'