Analyse van choppers voor sturing van elektrische machines : realisatie van een systeem voor rotorsturing van een induktiemachine : een elektronische Leblanc-kaskade

  • J. Roede

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1968
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Niesten (Supervisor 1)

Cite this

'