Amsterdam - stadsvernieuwingsgebieden : een onderzoek naar de relatie tussen arbeidsmarkt en woningbouwpolitiek : een bijdrage tot de stadsvernieuwingsdiskussie in Amsterdam

  • J.E.J. Verbunt

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1978
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'