Algoritmes voor het zoeken naar optimale onvolledige blokkenproeven

  • R.C.M.H. Douven

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorR.G.F. Doornbos (Supervisor 1), H. Jansen (External coach) & E.E.M. van Berkum (Supervisor 2)

Cite this

'