Algoritmen voor het opsplitsen van een blokgebied in onderling disjuncte rechthoeken

  • P.H.C.A. van den Merkhof

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch
SupervisorA. Kaldewaij (Supervisor 1)

Cite this

Algoritmen voor het opsplitsen van een blokgebied in onderling disjuncte rechthoeken
van den Merkhof, P. H. C. A. (Author). 31 Aug 1988

Student thesis: Master