Aggregatie en filtratie van polystyreendeeltjes door CTAB of door polymere flocculanten

  • Bas van Meurs

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1994
Original languageDutch
SupervisorD. Thoenes (Supervisor 1)

Cite this

'