Aggregatie en filtratie van polystyreendeeltjes door CTAB of door polymere flocculanten

  • Bas van Meurs

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Dec 1994
Original languageDutch
SupervisorD. Thoenes (Supervisor 1)

Cite this

Aggregatie en filtratie van polystyreendeeltjes door CTAB of door polymere flocculanten
van Meurs, B. (Author). 31 Dec 1994

Student thesis: Master