Afvalverwerking en milieu-effectrapportage : m.e.r. als hulpmiddel bij de ruimtelijke planning van een stortlocatie

  • I.J. Scholten
  • C.F.F. Luijkx

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1984
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'