Afstudeerverslag van Pieter van de Kerkhof over stappen van kleinschalige planologie naar detail in een stukje binnenstad van Eindhoven. Een verslag dat volgt op twee eerdere uitgaven: Samen met de Pim een studie over de mogelijkheden van de menselijke aktiviteiten ; wonen, werken, rekreëren. Daarna met Sjakkelien er nog bij een analyse van het Tramstraatkwartier, waar beperkte integratie wel toepasbaar scheen

  • W.J. Felen
  • P.J. van der Kerkhof
  • J. Slagter

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorP. Schmid (Supervisor 1)

Cite this

'