Afstudeerverslag van een studie naar de gemeentelijke aanpak van het herstel en verbeteringsproces in de particuliere huurwoningvoorraad in met name de 19e-begin 20e eeuwse stadsvernieuwingsgebieden in Amsterdam

  • Peter Visser

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorH. Fassbinder - Horr (Supervisor 1)

Cite this

'