Afstudeerprojekt . De binnenstad van Eindhoven : het zoeken naar een relatie tussen stedelijke planologie en stedebouwkundig/architektonisch ontwerpen

  • A.M. de Jong
  • C.P.A. van Lamoen
  • H.H.L.M. Dirrix

Student thesis: Master

Date of Award1978
Original languageDutch

Cite this

'