Afstemming van externe sturing en zelfsturing van regulatieve leerfuncties in de wiskunde-, scheikunde- en natuurkundelessen in de bovenbouw van het Dalton College te Parkhurst

  • H.R.W.M. de Boer
  • M. Bakker

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award2012
Original languageDutch
SupervisorMaaike Koopman (Supervisor 1)

Cite this

Afstemming van externe sturing en zelfsturing van regulatieve leerfuncties in de wiskunde-, scheikunde- en natuurkundelessen in de bovenbouw van het Dalton College te Parkhurst
de Boer, H. R. W. M. (Author), Bakker, M. (Author). 2012

Student thesis: Master