Afstemmen van produktie en distributie : op zoek naar de 'missing link' : een case studie naar integrale besturing van de produktie- en distributie-activiteiten in de onderhoudsprojecten van KLM Business Unit CF6

  • Anke Wijnen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorM.J.A. Kirkels (Supervisor 1)

Cite this

'