Afstandsonderwijs : onderwijs met toekomstperspectief : een onderzoek naar de mogelijkheden van afstandsonderwijs en de technische en maatschappelijke knelpunten bij een implementatie daarvan, toegespitst op Universiteit Nijenrode

  • Maurice van den Akker

Student thesis: Master

Date of Award31 Dec 1998
Original languageDutch
SupervisorW.J.H. Wenselaar (Supervisor 1)

Cite this

'