Afstandsonderwijs : onderwijs met toekomstperspectief : een onderzoek naar de mogelijkheden van afstandsonderwijs en de technische en maatschappelijke knelpunten bij een implementatie daarvan, toegespitst op Universiteit Nijenrode

  • Maurice van den Akker

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Dec 1998
Original languageDutch
SupervisorW.J.H. Wenselaar (Supervisor 1)

Cite this

Afstandsonderwijs : onderwijs met toekomstperspectief : een onderzoek naar de mogelijkheden van afstandsonderwijs en de technische en maatschappelijke knelpunten bij een implementatie daarvan, toegespitst op Universiteit Nijenrode
van den Akker, M. (Author). 31 Dec 1998

Student thesis: Master