Afspraak in samenspraak

: een onderzoek naar de veranderingen in prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties tegen de achtergrond van de verminderde investeringscapaciteit van corporaties

  • R.J. van Deurzen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Jan 2012
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

Afspraak in samenspraak: een onderzoek naar de veranderingen in prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties tegen de achtergrond van de verminderde investeringscapaciteit van corporaties
van Deurzen, R. J. (Author). 31 Jan 2012

Student thesis: Master