Afspraak in samenspraak
: een onderzoek naar de veranderingen in prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties tegen de achtergrond van de verminderde investeringscapaciteit van corporaties

  • R.J. van Deurzen

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 2012
Original languageDutch
SupervisorJ.J.A.M. Smeets (Supervisor 1) & Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2)

Cite this

'