Advanced cruise control, stap naar automatische voertuiggeleiding?!
: onderzoek naar het effect van de advanced cruise control op de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu, alsmede de beleidsmogelijkheden die de overheid hierbij heeft

  • A.P. van Dongen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2005
Original languageDutch
SupervisorGijs P.A. Mom (Supervisor 1)

Cite this

'