Adoptie van CTI in Nederland : een onderozek naar technische, juridische en marktfactoren die de adoptie van CTI in Nederland bepalen

  • M. de Bruyn

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1999
Original languageDutch
SupervisorL.A.G. Oerlemans (Supervisor 1)

Cite this

'