Administratieve automatisering in een klinisch chemisch laboratorium : een vooronderzoek naar de toepssingsmogelijkheden en de konsekwenties daarvan voor de laboratoriumorganisatie

  • L.J.C. Baas

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorR.J.M. Mercx (Supervisor 1) & M.J.A. Kirkels (Supervisor 2)

Cite this

'