Adiabatische expansie van 3He in een 3He-4He-mengsel

  • E.W.M. Ruigrok

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1996
Original languageDutch
SupervisorA.P.J. Voncken (Supervisor 1)

Cite this

'