Aanzet tot het ontwerp van een informatiesysteem voor het werken met Markov-modellen

  • J.W.F. Reynaerts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorK.M. van Hee (Supervisor 1), J. Wessels (Supervisor 2) & W.Z. Venema (Supervisor 2)

Cite this

'