Aanzet tot het karakteriseren van het relaxatiegedrag van HP-PE vezels met behulp van het 1 dimensionaal schapery relaxatie model : tussenrapport

  • L.W. Steenbakkers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1988
Original languageDutch

Cite this

'