Aanzet tot een systeem voor de generatie van snijpatronen in een plaatwerkbedrijf

  • B.P.E.M. Verdiesen

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch
SupervisorJ.F. Benders (Supervisor 1)

Cite this

'