Aanzet tot een nieuw LCA-model voor gebouwen
: theoretische en praktische knelpunten in de levenscyclusanalyse voor gebouwen en de zwaartepunten in het milieuprofiel van woningen

  • I.S. Blom

Student thesis: Master

Date of Award31 Jan 2006
Original languageDutch
SupervisorN.A. Hendriks (Supervisor 1), H. van Nunen (Supervisor 2) & A.J.J. van der Zanden (Supervisor 2)

Cite this

'