Aanzet tot een M.I.S. en uitwerking van het informatiesysteem onderwijs

  • Ronald Bruin

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1983
Original languageDutch
SupervisorJ.C. Wortmann (Supervisor 2) & T.M.A. Bemelmans (Supervisor 1)

Cite this

'