Aanzet marktwaardebepaling zorgvastgoed

: een onderzoek naar het bepalen van de marktwaarde van het verpleeghuis binnen de verpleging en verzorgingssector

  • J.J.C. van der Grinten

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award2016
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), Stephan J.E. Maussen (Supervisor 2) & J.J.C. van der Grinten (External coach)

Cite this

Aanzet marktwaardebepaling zorgvastgoed: een onderzoek naar het bepalen van de marktwaarde van het verpleeghuis binnen de verpleging en verzorgingssector
van der Grinten, J. J. C. (Author). 2016

Student thesis: Master