Aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies in het kader van duurzaam bouwen

  • D.J.P. Melgers

Student thesis: Master

Date of Award2000
Original languageDutch
SupervisorFrans van Herwijnen (Supervisor 1), Henk J. Fijneman (Supervisor 2) & A.C. Linden, van der (Supervisor 2)

Cite this

'