Aangiftebereidheid van computercriminaliteit bij bedrijven

  • J.K.G. Dijk

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2011
Original languageDutch
SupervisorUwe Matzat (Supervisor 1) & Chris C.P. Snijders (Supervisor 2)

Cite this

'