Find Student theses

Het bepalen van een vestigingsplaats voor een Europees distributiecentrum bij contractdistributie

Author: Maas, J., 31 Aug 1991

Supervisor: Tilanus, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Trapped between supplier and buyer

Author: Malherbe, N., 31 Aug 1991

Supervisor: Martin, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Preliminary research concerning the manufacturing of small diesel engines in Indonesia

Author: Claassen, F. & de Vaan, W., 31 Aug 1976

Supervisor: van Bronckhorst, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Specification, design and prototype-implementation of an integrated database system for CIRG-Philips-C.E.

Author: Shmuely, G., 31 Oct 1990

Supervisor: Paredaens, J. (Supervisor 1), Bloembergen, D. (Supervisor 2) & Houben, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Beheer van PC-LANs : een verkennend onderzoek : taken, tijdsbesteding, organisatorische aspecten, funktie en persoon van de beheerder

Author: Clevers, F., 31 Aug 1991

Supervisor: Valstar, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Parallel branch and bound algorithms and an implementation of the traveling salesman problem

Author: van Gerwen, M., 31 Dec 1990

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Struik, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De logistieke uitdagingen bij de Hoop Tilburg

Author: Surtel, A., 31 Dec 1990

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 1) & Schuwer, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het toegankelijk maken van expertkennis : kennis- of conventionele technologie?

Author: Belder, A., 31 Aug 1991

Supervisor: Schuwer, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Periodieke storingen

Author: Puschmann, E., 31 Aug 1992

Supervisor: Hautus, M. (Supervisor 1) & Brands, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een verkoopondersteunend computersysteem voor Grasso Products B.V. : vooronderzoek

Author: van den Berg, F., 31 Aug 1991

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Analyse van multi-echelon lijnsystemen met eindige capaciteiten

Author: Speck, C., 31 Aug 1991

Supervisor: van der Wal, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Toepassing van Abelinversie bij detectie van storingen door reflectie en refractie bij ultrasone tomografie

Author: van Oppen, P., 31 Aug 1991

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A vision based survey system

Author: Maas, H., 31 Aug 1991

Supervisor: Kylstra, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het bepalen van een omzetprognose voor een industrieel produkt

Author: Schoolkate, H., 31 Aug 1991

Supervisor: van der Marck, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Mogelijkheden tot verlaging van de kosten voor inkoop en voorraadbeheer

Author: Berkhof, G., 31 Aug 1991

Supervisor: Geenen, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Integrale consequenties van logistieke beslissingen bij Oce-Nederland bv

Author: Bongaerts, M., 31 Aug 1991

Supervisor: Dirne, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

State estimation in power networks

Author: van Overbeek, A., 30 Apr 1974

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Seeded emulsiepolymerisatie van butadieen : een kinetische studie

Author: Verstegen, J., 30 Sep 1993

Supervisor: German, A. (Supervisor 1) & Verdurmen, E. (Coach)

Student thesis: Master

Bevaplast te klein voor tafellaken te groot voor servet?

Author: Greven, Y., 31 Aug 1991

Supervisor: Kastelein, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Heuristische configuratie van klinische feedback controllers

Author: Eijk, J. L., 31 May 1991

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Sequential logic extraction of CMOS transistor networks

Author: van Rooij, F., 31 Aug 1991

Supervisor: Jess, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Simulatie en planning van de degroupage van luchtvracht

Author: Verwijmeren, M., 30 Sep 1991

Supervisor: Tilanus, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van aceton op de biologische verwijdering van dichloormethaan in een bio-tricklingsfilter

Author: de Bruin, B., 31 Aug 1991

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

ESR van fosforradikalen : een studie naar de radikaalvorming in bis(difenylfosfino)-alkanen

Author: Cabbolet, M., 31 Aug 1991

Supervisor: Meijer, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Invloed type gallium op de activiteit aromatenselektiviteit en stabiliteit van een H-(Al+Ga)ZSM-5 zeoliet

Author: Damen, H., 31 Aug 1991

Supervisor: van Hooff, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Snelle GC-analyses voor anabole steroiden

Author: Hoogeboom, A., 31 Aug 1991

Supervisor: Cramers, C. (Supervisor 1), Rijks, J. (Supervisor 2) & Leclercq, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Hydrolysis of diphenylether in supercritical water : an analysis of reaction kinetics

Author: Kersten, R., 31 Aug 1991

Supervisor: Penninger, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van de dichloormethaan- en stikstofconcentratie op de groeikinetiek van Hyphomicrobium

Author: Kajbic, A., 14 Feb 1995

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1), Diks, R. (Supervisor 2) & Ottengraf, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Documentbeheer in een engineeringomgeving

Author: Wennekes, W., 31 Aug 1991

Supervisor: Pels, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De oxydatie van ethanol over een Pt/grafiet katalysator tot acetaldehyde en acetaat

Author: Roestenburg, E., 31 Aug 1991

Supervisor: van den Tillaart, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hogere produktiviteit van het A.D.C. door onderhandelingsprocessen?

Author: Danckaarts, F., 31 Aug 1991

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het meten en modelleren van de intrinsieke kinetiek van de oxidatie van methyl-alpha-D-glucoside over een Pt/C-katalysator

Author: Romer, P., 31 Aug 1991

Supervisor: Schuurman, Y. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Energy conservation at Leyland-DAF LAP-Spurrier sites

Author: Bak, W., 31 Aug 1991

Supervisor: Splinter, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een marketingplan voor de losse machineverkoop

Author: Kusters, E., 31 Aug 1991

Supervisor: van der Marck, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De bereiding, karakterisering en activiteit bij oxidatiereacties van titanium-zeolieten

Author: van Beek, P., 31 Aug 1991

Supervisor: van Hooff, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een performance-gericht ontwerp van hierarchische database structuren

Author: Paulis, A., 31 Dec 1987

Supervisor: Wessels, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The structured design of a processor for the language C

Author: Budzelaar, F., 29 Feb 1988

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Analysemethoden ten behoeve van de planning van Datanet-1

Author: Kuipers, J., 31 Aug 1988

Supervisor: van der Wal, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Graph algorithms

Author: van Dijk, M., 30 Apr 1993

Supervisor: Kaldewaij, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Materiaalvoorziening en managementinformatie : het ontwerp van een logistiek management informatie systeem bij Volvo Car B.V.

Author: Falger, E., 31 Aug 1991

Supervisor: van der Veeken, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Flexibility in shop floor management : implementation of a production activity control system

Author: Frissen, P., 31 Oct 1991

Supervisor: Pels, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Modelvorming ten behoeve van een regeling van een pulsbreedte gemoduleerde frekwentie-omzetter met gelijkstroomtussenkring

Author: Roos, J., 31 Oct 1991

Supervisor: Kamerbeek, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

New phenomena in halfmicron isolation technology

Author: Kisters, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Klaassen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een optische FSK phase diversity Delay and Multiply ontvanger

Author: van Assche, J., 31 Aug 1991

Student thesis: Master

File

Identificatie met gescheiden criteria op modelfout en meetfouten

Author: Rademakers, M., 31 Dec 1987

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

An ATM adaptation layer for signalling

Author: van den Elsen, R., 31 Aug 1991

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The Adaptive Resonance Theory network : (clusterings)behaviour in relation with Brainstem Auditory Evoked Potential patterns

Author: Freriks, L., 31 Dec 1993

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File