Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Structuring PSM : a study into the processes and control mechanisms of physical site management

Author: van Vuuren, J., 31 Aug 1997

Supervisor: Daams, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Klikverbindingen voor PL en PLC lampen

Author: Bruurs, M., 29 Feb 1988

Student thesis: Master

File

Het schatten van de tijdsonafhankelijke parameters van een lineaire overdrachtsfunctie

Author: Krutzen, F., 30 Jun 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De koppelbalans

Author: Weehuizen, S., 31 Aug 1971

Supervisor: Gijsman, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De laser Mach-Zehnder interferometer met lineaire fasekompensatie en de tweedimensionale oscillator

Author: Mevissen, W., 31 Aug 1979

Supervisor: Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Aanbouwsysteem voor woningverbetering

Author: Dukers, J., 31 Aug 1977

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Informatiestromen binnen een papierfabriek

Author: Jansen, R., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Duurzaam verwerken van grof huishoudelijk afval : een onderzoek naar de knelpunten die duurzamer verwerking van grof afval verhinderen

Author: de Visser, R., 30 Nov 2001

Supervisor: Smits, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Deformeerbare lichamen in MADYMO

Author: Schoenmakers, C., 31 Jul 1992

Supervisor: Wismans, J. (Supervisor 1), Koppens, W. (External person) (Supervisor 2) & Sauren, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Towards an all-optical pseudo-random binary sequence generator

Author: Wagemans, S., 31 Aug 2005

Supervisor: Dorren, H. (Supervisor 1) & Zhang, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Exploratief onderzoek naar vorming van MCA (monochloorazijnzuur) uit synthesegas en waterig zoutzuur met PdCl2 als katalysator

Author: Meiboom, C., 30 Nov 1984

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Penninger, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Vibratiespectroscopie van enkele lanthanideorthovanadaten en van tantaalboraat

Author: van Stratum, R., 31 Aug 1980

Student thesis: Master

Inventarisatie rapport high definition television ten behoeve van de HTG Glas van NV Philips

Author: Boersma, W., 31 Mar 1990

Supervisor: Botter, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The design of a parallel document retrieval system

Author: Verhoosel, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Aalbersberg, I. J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Seam sensors for an intelligent robotic welding system

Author: Dings, P., 30 Jun 1991

Supervisor: Kouwenberg, N. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Wide-address operating system elements

Author: Hertogs, P., 31 Dec 1993

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Positionering in de vastgoedmarketing : de ontwikkeling van een raamwerk voor marketingplannen voor de vastgoedsector

Author: Senff, A., 31 Mar 1996

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & Oppewal, H. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Gyro-magnetisch kompas met snaar rotatie-sensor

Author: van Geffen, J., 31 May 1979

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Klassifikatie van verkleind vast stedelijk afval d.m.v. zeven

Author: Rutten, H., 31 Aug 1975

Supervisor: Tels, M. (Supervisor 1) & Vorstman, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een voorbereidend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de garantieregeling PPM

Author: Meijnders, G., 31 Mar 1989

Supervisor: van Bel, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het drogen van granulaire stoffen in een fluïd bed

Author: Pulles, J., 31 Aug 1972

Supervisor: Rietema, K. (Supervisor 1) & Hoebink, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Optimalisatie Ba3(PO4)2-produktie : het on-line volgen van het proces en het bepalen van de invloed van procesparameters op samenstelling en morfologie

Author: van Loon, P., 31 Dec 1991

Supervisor: Thoenes, D. (Supervisor 1) & Jeurissen, B. (Coach)

Student thesis: Master

File

Pre-engineering of a 3D manipulator for an X-ray image intensifier

Author: Jans, A., 31 Jan 1997

Supervisor: Schouten, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Methodisch programmeren van eisen voor ouderenhuisvesting

Author: Christmas, D. A., 31 Dec 1994

Supervisor: van Wagenberg, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The influence of a liquid phase on large defects in green compacts during sintering of alumina

Author: Thommassen, P., 30 Apr 1998

Supervisor: Metselaar, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Synthese, struktuur en eigenschappen van fosfaat-gemethyleerd DNA

Author: Quaedflieg, P., 31 Oct 1988

Supervisor: Buck, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Berekening van de bezwijkkans van een beklede stalen kolom bij brand

Author: Verschuren, O., 31 May 1985

Student thesis: Master

Akademie voor beeldende kunsten te Den Bosch

Author: van Lier, M., 31 May 1984

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Digitale signaalbewerkingen voor propagatiemetingen met de Olympus-satelliet

Author: van Zundert, J., 28 Feb 1989

Supervisor: Brussaard, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Basisrapport t.b.v. het facet-Bestemmings-plan-Buitengebied Merselo

Author: Hoskam, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herstrukturering : een perspektief voor de bevolking van de oostelijke mijnstreek?

Author: Bischoff, J. & Coumans, A., 31 Aug 1977

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een experimentele bepaling van het turbulente impuls- en enthalpietransport

Author: Snijders, A., 31 Aug 1977

Supervisor: Koppius, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ruis in bipolaire transistoren

Author: Hanssen, B., 30 Apr 1995

Supervisor: Kleinpenning, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Isocratic and GPEC retention behaviour of polystyrenes

Author: Willems, R., 14 Nov 1995

Supervisor: German, A. (Supervisor 1) & van Herk, A. (Coach)

Student thesis: Master

Educatieve affordances in competentiegerichte leeromgevingen

Author: van Osch, C., 29 Feb 2004

Supervisor: van Mierlo, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Stedebouw tussen politiek en vorm, tussen planologie en architectuur

Author: Mommers, V., 31 Oct 1992

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het Feyenoord-stadion : een haalbaarheidsonderzoek naar de (on)mogelijkheden van een jong monument

Author: van Heumen, S., 31 Aug 1992

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek aan een gepolariseerde ionenbron

Author: Vermeulen, H., 1 Sep 1968

Supervisor: Poppema, O. (Supervisor 1) & van der Heide, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Modelberekeningen aan de nagloei van neon gasontladingen

Author: van Bommel, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Steenhuijsen, L. (Supervisor 1) & Hagedoorn, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

The future of the broadband cable market in Germany : trends and scenarios

Author: Keijzer, W., 30 Nov 2000

Supervisor: van der Vlist, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Morphology control in the PPE/PS/epoxy system

Author: Grimminck, E., 31 Aug 1996

Supervisor: Lemstra, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De houtkachel van de toekomst : toepassing van katalyse

Author: Simons, E., 31 Mar 1995

Supervisor: Cramers, C. (Supervisor 1) & Zeedijk, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Cooperation models for project partners in complex business projects

Author: de Bie, J., 30 Jun 2000

Supervisor: van Aken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Gedaref towncentre development plan

Author: Trago, P. & Vrolijks, L., 1 May 1987

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Warmteoverdracht aan een vertikale pijpenbundel in een gefluidiseerd bed

Author: Oomen, C., 1 Jan 1987

Supervisor: Piepers, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 511

Author: van Hapert, J., 31 Aug 1979

Student thesis: Master