Find Student theses

Optimalisatie van een elementen analyse methode m.b.v. het cyclotron

Author: van Lieshoud, F., 31 Aug 1982

Supervisor: Hagedoorn, H. (Supervisor 1) & Prins, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Iets nieuws aan de kim : het automatiseren van een intensiteitsmeting aan een ultrageluidsbundel m.b.v. een microcomputer

Author: Arts, H., 31 Jan 1979

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Tikhonov replacement functionals for iteratively solving nonlinear sampling problems

Author: Wu, Z., 31 Aug 2009

Supervisor: Ramlau, R. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Back on the rails

Author: Hendriks, F., 31 Aug 1967

Supervisor: Dijkstra, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The flow must go on

Author: van Rhee, J., 31 Jan 1990

Supervisor: Halbmeijer, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Constructieberekeningen van parkeergarage en brandweerkazerne

Author: Verschuren, O., 1985

Student thesis: Master

De oude school : verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om een buurtekonomies bedrijfsverzamelgebouw te realiseren

Author: van de Boomen, M., 31 Aug 1986

Supervisor: Kuipers, H. (Supervisor 1) & van Bel, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A generic way to control production machinery in the context of CIMOSA

Author: Hendrickx, M., 30 Apr 1995

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ground buried resonators: analytical and numerical modelling of their noise reducing effect for sound propagating outdoors from traffic noise sources

Author: van der Aa, B., 31 Aug 2010

Supervisor: Martin, H. (Supervisor 1) & Forssén, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Berekening van vochtprofielen in klei met een diffusiemodel

Author: Schoenmakers, A., 31 Mar 1995

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Modelling and simulation of guaranteed throughput channels of a hard real-time multiprocessor system

Author: Moonen, A., 29 Feb 2004

Supervisor: van Meerbergen, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Opstoppen: case study hoogbouw optoppen van 60 naar 80 m

Author: Scholten, B., 31 Jan 2010

Supervisor: Kleinman, C. (Supervisor 1), Luijten, F. (Supervisor 2) & Hendriks, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Logistikkonzept Grobblech - 4,2m Quarto : ein Logistikprojekt aus der Praxis

Author: Verhoeven, F., 30 Apr 1992

Supervisor: Wessels, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Variabele toegankelijkheid van het geheugen

Author: Veldman, F., 31 Aug 1980

Supervisor: Thijs, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1342

Author: Enz, M., 1 May 1987

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek en binnenmilieu

Author: de Groot, E., 1977

Student thesis: Master

De waterstofadsorptie aan een chroomoxide-silica katalysator

Author: Janssens, J., 31 Aug 1973

Student thesis: Master

Het informatiseren van de gegevens tijd en hoeveelheid van het logistieke proces binnnen Heijmans Bouw B.V.

Author: Voncken, O., 31 Aug 1999

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 1), van Zutphen, R. (Supervisor 2) & van der Aa, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Thermo-magnetische effekten aan een twee dimensionaal elektronen gas

Author: Leenders, J., 30 Apr 1989

Supervisor: Blom, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwerp van een kassencomplex voor de "Nationale plantentuin van België"

Author: Brok, E. J., 28 Feb 2005

Supervisor: van Herwijnen, F. (Supervisor 1), Huisman, W. (Supervisor 2) & Nijsse, R. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Metingen met gevoelige balansen en de verfijning van balansen

Author: Massen, C., 31 Aug 1972

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1) & Poulis, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Besturingssystemen voor assemblageprocessen van discrete producten : een evaluatie van de keuzecriteria

Author: Nagel, E., 31 Dec 1987

Supervisor: Kylstra, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

From market opportunity to product introduction : report on Ubbinks entry into the market for eaves ventilators

Author: Dammers, W., 31 Aug 1989

Supervisor: Botter, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Invloed van de calcineringstemperatuur op de katalytische oxidatie-aktiviteit van Bi2MoO6

Author: van Oeffelen, D., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Meting van kerosinedamp op Schiphol m.b.v. actief kool adsorptiebuisjes

Author: Nollen, E., 31 Dec 1998

Supervisor: Cramers, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Analyse en aanpak van milieuknelpunten in de persafdeling van DAF

Author: Polderman, J., 31 Aug 1995

Supervisor: Kals, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The effects of contact material and contact geometry on high current interruption in vacuum

Author: van den Akker, W., 31 Oct 1996

Supervisor: Damstra, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File
File
File

Dilatometrisch onderzoek van deformatiemechanismen

Author: Coumans, W., 31 Aug 1978

Student thesis: Master

EPT and de-convolution of probability distributions

Author: Zijlstra, B., 30 Jun 2006

Supervisor: Udding, J. (Supervisor 1) & Hendriks, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Over carousel pods

Author: Bogerd, F., 2005

Student thesis: Bachelor

File

EEG analysis for monitoring of anesthetic depth

Author: van de Velde, M., 31 May 1991

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Evaluation of the top sector policy energy from an evolutionary perspective

Author: van Son, L., 31 Aug 2015

Supervisor: Vasileiadou, E. (Supervisor 1), Kleijn, M. (External person) (Supervisor 2) & Verhees, B. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Operatie-afdeling

Author: Puts, V. & Storms, R., 31 Aug 1984

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek naar de bandenstructuur van Cd3As2 d.m.v. optische metingen

Author: Jongeneelen, J., 31 Aug 1980

Supervisor: Gelten, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Schatting van stromingsprofielen in de Carotis

Author: Aelen, F., 30 Jun 1993

Supervisor: Hoeks, A. (External coach) & Massen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 104

Author: Bouwman, M., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Een Q.P.S.K. demodulator voor satelliet data communicatie

Author: Daems, P., 31 Dec 1979

Supervisor: Groendijk, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bouwen voor ouderen : sociale identiteit van ouderen als criterium voor het kiezen van een woonomgeving

Author: Westmaas, J., 31 Aug 2000

Supervisor: Aarts, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een halothaan-detektiemethode

Author: Zwaga, B., 31 Aug 1974

Supervisor: Massen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Gegevensstructuurmodel met een batenanalyse : voor inkoop en samenhangende activiteiten bij Rank Xerox Venray

Author: Scheffers, M., 28 Feb 1986

Supervisor: Pels, H. (Supervisor 1) & Kokke, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Sorptie van water aan kalkzandsteen

Author: Dekker, W., 1 Sep 1968

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar het gebruik van een processensor bij het robotlassen

Author: Bloks, W., 28 Feb 1985

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 514

Author: Vastert, E., 31 Aug 1979

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Monitoring van resultaten van vrijgifteanalyses voor een batchproces en van metingen met N(abij)I(nfra)R(ood) voor de standaard door een multivariate controlekaart

Author: Tan, S., 30 Jun 1996

Supervisor: Linssen, H. (Supervisor 1) & Verbon, F. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

Dual regularized total least squares in learning theory

Author: Moussa Salman, S., 28 Feb 2009

Supervisor: Pereverzyev, S. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Buurtsteunpunt "Alandsbeek" : rekreatieve voorzieningen in de direkte woonomgeving

Author: Timmler-Doornekamp, J., 31 Aug 1980

Student thesis: Master