Find Student theses

Intergemeentelijk struktuurplan streekgewest Weert . Het verstedelijkingsmodel

Author: Visser, J. & van Malde, M., 31 Aug 1978

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek naar de berekening van kolomvoetplaten

Author: Alma, J., 31 Aug 1978

Supervisor: van Douwen, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Historiese ontwikkelingen in de gebruikswaarde van volkswoningbouw: onderzocht aan de hand van Nijmegen

Author: Ribbink, H. & van der Pol, C., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1), Hellgardt, M. (External person) (External coach), Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 2) & de Hoop, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Volkshuisvesting en eigen woningbezit : hoekstenen van een beleid

Author: Vermeeren, A., 31 Aug 1978

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Volkshuisvesting : ontwikkeling in de jaren '70

Author: de Groot, W. & Hock, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Grondprijzen : een onderzoek naar de grondprijsvorming in een stedelijk gebied

Author: van der Kamp, H., 31 Aug 1979

Student thesis: Master

Monumentenzorg en ruimtelijke ordening : het bestemmingsplan ex art. 37.5 WRO

Author: van Hoof, H. & Bierman, R., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek naar de toepassing van verschillende planningstechnieken bij de voorbereiding en bij de uitvoering van grote bouwprojecten

Author: Lucassen, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Distributie-planologie en het verschijnsel zelfbedieningswarenhuis : de effekten van een zelfbedieningswarenhuis in de regio Breda

Author: Heskes, H., 31 Aug 1979

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over het openbaar vervoer . Het voorzieningennivo van het stedelijk openbaar vervoer

Author: Schuuring, R., 31 Aug 1978

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ruimtelijke planvorming in Nuenen

Author: Steyn, C., 31 Aug 1980

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Methode voor het programmeren van bewonersinspraak . Ontwerpen voor inspraak.......met inspraak

Author: Hoogstraaten, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwen voor de buurt en de onbetaalbare vervangende nieuwbouw

Author: Hustinx, G. & van Voorene, J., 31 Aug 1978

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stadsvernieuwingsprojekt Breda

Author: Backx, W. & Schutijser, F., 31 Aug 1979

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Gezondheids- en opleidingscentrum in Tanzania

Author: Sonnemans, E., 31 Aug 1979

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over wonen, architektuur en Treffinaterrein

Author: Thier, L., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Voorstudies ontwerp woningbouw Westwal/ Katerstraatje

Author: van de Ven, R., 31 Aug 1980

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een radiostudio voor de regionale omroep Brabant

Author: van Meurs, J., 31 Aug 1979

Supervisor: de Lange, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1585

Author: de Jong, P., 31 Aug 1989

Student thesis: Master

Renoveren - vervangen . Ontwerp gefaseerde vervangende nieuwbouw te Amsterdam

Author: Elbers, A., 31 Aug 1978

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

T-hoog : herbestemming

Author: Heidecker, P., 31 Aug 1989

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verslag van het ontwerp voor een woonstraat aan de Smalle Haven in het centrum van Eindhoven

Author: Bonnemayer, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Huisvuilslakken

Author: van de Wouw, L., 31 Aug 1980

Supervisor: de Krijger, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Evenementenhal . Tentoonstelsel . Brandweerkazerne Venlo

Author: Cobussen, H., 31 Aug 1989

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stalen kolomkop in een betonnen plaatvloer

Author: Cats, D., 31 Aug 1989

Supervisor: Stark, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Organisatie van buurtbeheer : onderzoek naar de wijze waarop beheeraktoren de samenwerking en organisatie in het buurtbeheer van naoorlogse wijken vormgeven

Author: Meeuwis, P., 31 Aug 1989

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Moskeeen en metselaars in de regio van Djenne

Author: van der Velden, R., 31 Aug 1989

Student thesis: Master

Het nieuwe spoor : een stimulans voor de stad : het stimuleren van de na-oorlogse particuliere woningverbetering door de gemeenten

Author: Timmermans, G. & Zwartkruis, H., 31 Aug 1988

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp voor het Nederlands Architectuurmuseum te Rotterdam

Author: Graven, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Martini Bianco

Author: Schuurman, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

En de zee was niet meer

Author: van der Veen, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

C.A.D. - NEVANCO woningbouw : ontwerphulpmiddel voor een systeembouwer

Author: Waegemaekers, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Wagter, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Positioneren van prefab elementen en bekistingen

Author: Geraats, P. & Weren, P., 30 Jun 1989

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Kinderhotel Aruba

Author: Koesters, G., 1989

Student thesis: Master

Vista : een gebruiker- en ontwerperonderzoek

Author: Haarmans, G., 30 Jun 1989

Student thesis: Master

Concertgebouw Den Bosch

Author: de Wilde, M., 30 Jun 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Sporthal Tongelreep . Bepaling van overgangsweerstanden in een hot-box opstelling

Author: Dirks, H., 31 Aug 1989

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwen in de binnenstad Eindhoven : een studie naar de vergeten uitgangspunten het tweedehands bouwmateriaal van de binnenstad

Author: Beekman, P., 31 Aug 1988

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bekistingsinzet : een aanzet tot verbetering van het materieelbeheer in een bouwbedrijf

Author: Zuthof, F., 30 Jun 1989

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vier woningen en winkels

Author: Sangers, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Helmond-West . Van palmboom tot Horta

Author: Dijk, G. & Kandelaars, A., 31 Aug 1977

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master