Find Student theses

De rol van vorm en funktie in het ontwerpproces

Author: Theuws, A., 1 Mar 1987

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Architectuur

Author: Metz, C. M., 1 May 1987

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tehuis voor thuisloze mannen "D'n Herd"

Author: Brant, D., 31 Aug 1981

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 776

Author: Jacobs, A., 31 Aug 1982

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Openbare bibliotheek Eindhoven

Author: van Laarhoven, J., 31 Jan 1990

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming van gebouwen : een haalbaarheidsanalyse

Author: de Greef, J., 31 Aug 1986

Student thesis: Master

Van Abbe III : de stad het museum in, het museum de stad in

Author: Haasnoot, C., 1987

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1), Thole, J. (External person) (Supervisor 2), Leering, J. (Supervisor 2) & Scherpbier, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het gebruik van stralingspanelen voor de verwarming van een ruimte, een ontwikkeld computermodel

Author: Loeffen, J., 1 May 1987

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Livorno : ruimtelijke planning in Suriname

Author: Monsanto, A., 31 Aug 1987

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De klimaatkast van DSM : het op instationaire wijze bepalen van temperatuurvereffeningscoefficienten van materialen

Author: Severens, J. E., 1 May 1987

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Luchttechnisch onderzoek in een operatie afdeling

Author: Hamers, G., 1 May 1987

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1312

Author: Metz, W., 31 Aug 1987

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek binnenklimaat in schoolgebouwen gedurende de zomerperiode

Author: Erdtsieck, P., 1 Mar 1987

Supervisor: de Lange, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herinrichting terrein Wielstraat : een ontwerp voor een bibliotheek met cafe en Vestzaktheater en een voorstel voor woningen en kantoren

Author: Onstenk, A. J., 1 Mar 1987

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Dragende gevels - een berekeningsmethode

Author: Dekkers, J. & Koot, M., 31 Aug 1987

Supervisor: van der Vlugt, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een prestatie-prognose model voor bouwdelen

Author: Hermans, M., 30 Sep 1994

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Facility management wijzer

Author: van Dommelen, D., 31 Aug 1988

Student thesis: Master

Het genereren van realistische computerbeelden, validatie van het DIM-model

Author: Deiman, E., 31 Aug 1993

Student thesis: Master

De numerieke simulatie van constructief metselwerk

Author: Schleipfenbauer, F., 31 Oct 1990

Supervisor: de Sitter, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een geintegreerd staal-beton constructiesysteem voor kantoorgebouwen : van idee naar ontwerp

Author: Visser, B., 31 Oct 1990

Supervisor: Stark, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bedrijvenparken en begroten : een systeembeschrijving voor het begroten van bedrijvenparken

Author: Boekhorst, G., 31 Mar 1991

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Indices of possibilities : expedities en meditaties

Author: Schoonderbeek, M., 31 Oct 1990

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aan hoger wal : villa te Nijmegen . Randverschijnselen : projekt te Den Bosch

Author: Molenaar, M., 30 Apr 1991

Supervisor: Uijtenhaak, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Botel . Villa . Bushalte

Author: Leijen, S., 31 Dec 1990

Student thesis: Master

De koepel van de Santa Maria del Fiore

Author: Lomans, M., 31 Jan 1991

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 721

Author: Cartigny, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Centraal wonen Geldrop

Author: van der Drift, E., 31 Aug 1981

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De benedenstad te Nijmegen

Author: Holtes, P., 31 Aug 1981

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Lunetten, vlek 6 en 7

Author: Priems, P., 31 Aug 1980

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Socioprojekt Lauradorp

Author: Kempen, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Elementenmethode en kostenkommunikatie

Author: Voogt, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Grondprijzen : een onderzoek naar de grondprijsvorming in een stedelijk gebied

Author: van der Kamp, H., 31 Aug 1979

Student thesis: Master

Monumentenzorg en ruimtelijke ordening : het bestemmingsplan ex art. 37.5 WRO

Author: van Hoof, H. & Bierman, R., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek naar de toepassing van verschillende planningstechnieken bij de voorbereiding en bij de uitvoering van grote bouwprojecten

Author: Lucassen, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Distributie-planologie en het verschijnsel zelfbedieningswarenhuis : de effekten van een zelfbedieningswarenhuis in de regio Breda

Author: Heskes, H., 31 Aug 1979

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over het openbaar vervoer . Het voorzieningennivo van het stedelijk openbaar vervoer

Author: Schuuring, R., 31 Aug 1978

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ruimtelijke planvorming in Nuenen

Author: Steyn, C., 31 Aug 1980

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Methode voor het programmeren van bewonersinspraak . Ontwerpen voor inspraak.......met inspraak

Author: Hoogstraaten, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwen voor de buurt en de onbetaalbare vervangende nieuwbouw

Author: Hustinx, G. & van Voorene, J., 31 Aug 1978

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stadsvernieuwingsprojekt Breda

Author: Backx, W. & Schutijser, F., 31 Aug 1979

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Gezondheids- en opleidingscentrum in Tanzania

Author: Sonnemans, E., 31 Aug 1979

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over wonen, architektuur en Treffinaterrein

Author: Thier, L., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Voorstudies ontwerp woningbouw Westwal/ Katerstraatje

Author: van de Ven, R., 31 Aug 1980

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master