Find Student theses

Implementatie van queries met behulp van de geneste relationele algebra

Author: Bruekers, A., 31 Aug 1989

Supervisor: Paredaens, J. (Supervisor 1) & Houben, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Stark's Rely/Guarantee formalisme intuitief verklaard, verfijnd en toegepast op [EWD703]

Author: Cau, A., 31 Oct 1989

Supervisor: de Roever, W. (Supervisor 1) & Kuiper, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een hybride gemengde eindige-elementenmethode met post-processing, toegepast op het Hall probleem

Author: Huijben, A., 31 Jul 1987

Supervisor: Veltkamp, J. (Supervisor 1) & Jansen, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De ontwikkeling van een paramedisch informatiesysteem

Author: Bos, E., 30 Apr 1991

Supervisor: De Bra, P. (Supervisor 1), Korlaar, A. (Supervisor 2) & Verbiesen, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Bewaking van geometrische constraints op topografische objecten

Author: Dohmen, M., 30 Apr 1991

Supervisor: van Overveld, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The implementation in PROLOG of an off-line scheduler for hard real-time systems

Author: van de Vijver, Y., 30 Apr 1993

Supervisor: Hammer, D. (Supervisor 1) & Roosmalen, van, O. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Ontwerp en implementatie van een monitor- en accountingsysteem voor de FLEX gebruikersinterface

Author: van der Peijl, M., 31 Aug 1990

Supervisor: van Geldrop - van Eijk, H. (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Ontwerp en implementatie van een databasesysteem voor het Expertise Centrum t.b.v. de SPIN-OV regeling

Author: Schreurs, R., 31 Oct 1989

Supervisor: Remmen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

A hierarchy of general parser algorithms

Author: de Visser, P., 31 Oct 1989

Supervisor: Hemerik, C. (Supervisor 1) & Zwaan, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Dimensionering, met experimentele en theoretische controle, van een Hoog-Spannings pulsgenerator voor een capacitieve belasting

Author: Chin Kwie Joe, A., 31 Aug 1991

Supervisor: Rutgers, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Voorraadbeheersing bij parts logistics : een bestelmethodiek als beheersinstrument

Author: van Veghel, J., 30 Apr 1991

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Produktiebeheersing bij Vlisco B.V.

Author: Thoma, M., 30 Apr 1991

Supervisor: Nielen, S. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek naar correctiemogelijkheden voor fase-effecten in de indicatorverdunningsmethode

Author: Gieles, P., 31 Aug 1983

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & van Reth, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Kwaliteitszorg in het primaire proces

Author: Schriek, V., 30 Apr 1991

Supervisor: Govers, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Procesbeheersing tijdens en na de industrialisatie met behulp van de proceskaart

Author: van de Looij, P., 1 May 1987

Student thesis: Master

Marktsegmentatie algemene ziekenhuizen

Author: Kusmic, I., 30 Apr 1991

Supervisor: Verzellenberg, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De inkoopfunctie in ziekenhuizen

Author: Haster, J., 30 Apr 1991

Supervisor: van Weele, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Dynamische optimalisering van de methanolsynthese: invloed van druk, voedingsdebiet en reactiekinetiek

Author: van Haren, A., 31 May 1983

Supervisor: van der Grinten, P. (Supervisor 1) & van der Heijden, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het produkt "informatie" nader bekeken

Author: Hoogerwerf, E., 1 May 1987

Supervisor: Theeuwes, J. (Supervisor 2) & Kuipers, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Concurrentie-analyse in de truck-industrie

Author: Lohr, S., 31 May 1987

Student thesis: Master

PRIMAL . Implementatie van een registratietaak . Een mogelijke opzet van een applicatiestructuur . Experimentele systeemanalyse : de keuze van testsignalen in PRIMAL

Author: van der Heijden, F., 31 May 1983

Supervisor: Rademaker, O. (Supervisor 1), Dekker, G. (External person) (Supervisor 2) & Bottram, A. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Fursim : een dynamisch simulatiemodel voor een fornuis

Author: Quintus, M., 31 Dec 1988

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Emulsiepolymerisatie van butadieen

Author: Rekveld, A., 31 Dec 1988

Supervisor: German, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Analyse van ionen in complexe matrices met behulp van capillaire isotachoforese

Author: Schepers, P., 31 Dec 1988

Supervisor: Evelo, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Invloed van snelheidsbias op de bepaling van de lokale energiedissipatie in een geroerd vat

Author: van Strien, C., 31 Dec 1990

Supervisor: Thoenes, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tijdseffecten bij het dispergeren van niet-mengbare polymeren

Author: Janssen, J., 28 Feb 1991

Supervisor: Meijer, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een 31P NMR kinetiekstudie naar de invloed van het conformatie transmissie effekt op de solvolyse snelheid van fosfaatesters

Author: Olders, A., 28 Feb 1991

Supervisor: Buck, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek aan oligomeren in emulsiepolymerisaties met isotachoforese

Author: Pijls, C., 28 Feb 1989

Supervisor: German, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het drogen van druppels

Author: van Stiphout, H., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Het effect van waterstof, water, kooldioxide en ethaan op de oxidatieve koppeling van methaan in een ideaal gemengde gasfase

Author: van Spaendonk, V., 28 Feb 1989

Supervisor: Hoebink, J. (Supervisor 1) & Geerts, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Analogen van pilocarpine

Author: Heesen, J., 31 Aug 1973

Student thesis: Master

Afhankelijkheid en afleidbaarheid in het relationele model

Author: de Vries, A., 31 Aug 1980

Supervisor: Lunbeck, R. (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Criteria voor en analyse en ontwerp van betrouwbare communicatienetwerken

Author: Vergers, P., 30 May 1980

Supervisor: Haemers, W. (Supervisor 1) & Benders, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Styreen en methylacrylaat : (co)polymerisatie aan het oppervlak van gemodificeerd titaandioxide

Author: Janssen, R., 30 Jun 1990

Supervisor: Caris, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Copolymerisatie van methylmethacrylaat en butylmethacrylaat op het TiO2-oppervlak

Author: Koolen, J., 31 Mar 1990

Supervisor: German, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Emulsiecopolymerisatie van styreen en methylacrylaat : batch en semi-continue reacties

Author: Schoonbrood, H., 31 Jul 1994

Supervisor: German, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stereospecifieke hydrideoverdracht van de NADH modelverbinding N,N,1,2,4-pentamethyl-1,4-dihydronicotinamide naar de C=N binding

Author: Versleijen, J., 31 Jul 1992

Supervisor: Vekemans, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De zig-zag windzifter, een multistage scheidingsapparaat voor vaste stofdeeltjes

Author: Mostert, M., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Voorspanning bij houtkonstrukties, toegepast in een stadion voor handbal en basketball

Author: Moonen, S., 31 May 1983

Supervisor: Kamerling, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Huis in de Jordaan

Author: Claessens, F. & Erdmann, J., 31 May 1984

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Afvalverwerking en milieu-effectrapportage : m.e.r. als hulpmiddel bij de ruimtelijke planning van een stortlocatie

Author: Scholten, I. & Luijkx, C., 31 May 1984

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Reduction of the bit rate of PCM-coded speech using Time Scale Modification

Author: Hardam, E., 31 Dec 1988

Supervisor: van der Plaats, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Rurale streek-ontwikkeling en bevolkingsparticipatie : een studie in Boven-Volta van '81-'84 in drie provincies op het Mossi-Plateau

Author: Bonten, M., 31 May 1984

Supervisor: Veenstra, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master