Find Student theses

Activiteitscoefficienten van water, methanol, ethanol en propanol in glycerol, DMGP en DOP

Author: van Mierlo, P., 31 Mar 1990

Supervisor: Stein, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Optimalisatie van een geschraapte kristallisator in het emersol-proces

Author: Rietdijk, M., 31 Aug 1988

Supervisor: Herman De Groot, W. (External coach)

Student thesis: Master

Stoftransport aan gasontwikkelende elektroden in een membraancel

Author: Gijsbers, H., 31 Aug 1987

Student thesis: Master

Lokalisatie van het fadD gen : genoomkartering van E. coli K-12 middels vier hybride plasmiden uit de Clarke en Carbon genenbank

Author: van Roessel, S., 31 Dec 1987

Supervisor: Kocken, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Synthese en conformatieanalyse van fosfaat-gemethyleerde nucleotiden

Author: Moody, H., 1 May 1987

Student thesis: Master

Eiwit-geinduceerd iontransport door vesicles als funktie van de lipidesamenstelling

Author: Nielen, R., 1 May 1987

Supervisor: Meulendijks, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stofoverdracht van waterstof in een bellenkolom-slurryreactor met squalaan als vloeistoffase: de invloed van de gasverdeler en de vloeistofhoogte op de volumetrische stofoverdrachtscoƫfficiƫnt kLa

Author: Steijaert, N., 1 May 1987

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Boelee, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het meten en evalueren van droogcurven

Author: v.d. Meijden, H., 31 Aug 1987

Supervisor: Coumans, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vriesconcentreren van dextroseoplossingen door direct contact koeling met butaan

Author: Leys, J. & Oomen, B., 31 Aug 1987

Supervisor: Wijers, J. (External person) (External coach) & Thoenes, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Quantumchemische berekeningen aan retinal-modelstoffen

Author: van Dorst, W., 1 Apr 1987

Student thesis: Master

Design and construction of a continuous reactor to prepare polycarbonate

Author: Penders, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Held, B. (External person) (External coach) & Bussink, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Golfverschijnselen zonder karakteristieke snelheid

Author: de Graaf, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1) & Peletier, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het automatisch verzamelen en bewerken van meetgegevens bij calorimetrie

Author: Heessels, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Gijsman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De magnetisatie van de supergeleiders van de tweede soort in het Pb-Tl systeem

Author: Tacken, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Meeusen, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het terugkoppelmechanisme bij de generatie van discrete frequenties door de vrijstraal

Author: Verhaegh, T., 31 Aug 1967

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Interactie van synthesegas met Ru/TiO2, RuAu/TiO2 en RuFe/TiO2 katalysatoren bij 665 Pascal

Author: Huyps, R., 31 May 1986

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Stoop, F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Fischer-Tropsch synthese onder verhoogde druk in fixed- en fluidbed reaktoren

Author: Scheerhoorn, M., 31 May 1986

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Stoop, F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Experimentele bepaling van droogcurven

Author: Walraven, P., 31 Aug 1986

Student thesis: Master

Optimalisatie van de droogsectie van de DSM PVC-fabriek

Author: Geerts, J., 31 May 1986

Supervisor: Thoenes, D. (Supervisor 1) & Verkooijen, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Oxidatieve koppeling van methaan tot ethaan en etheen

Author: van Gestel, A., 31 Aug 1986

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1), Lankhuijzen, S. (Supervisor 2) & van Lith, W. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

Ontwikkeling van short-cut rekenmethoden voor het berekenen van de droogtijd van deeltjes

Author: van Schaik-van Hoek, A., 31 Aug 1986

Supervisor: Coumans, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verwijdering van zware metalen uit havenslib door middel van electrodialyse

Author: Kastelijn, A., 1 Jan 1987

Student thesis: Master

Reaction engineering aspects of the carbothermal production of beta'-sialon from kaolin

Author: van Neerven, A., 30 Jun 1988

Student thesis: Master

Morfologie en barriere-eigenschappen van niet mengbare polymeermengsels

Author: Schreur, J., 29 Feb 1988

Student thesis: Master

Seeded emulsie (co)polymerisatie van styreen en methylacrylaat

Author: Rijpkema, L., 30 Apr 1988

Supervisor: van Doremaele, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De voorbewerking van lichaamsvloeistoffen met preparatieve isotachoforese, voorafgaande aan vloeistofchromatografische scheidingen

Author: Sparidans, R., 31 Mar 1990

Supervisor: Everaerts, F. (Supervisor 1), Claessens, H. (Supervisor 2) & Lemmens, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Polymerisatie van methylmethacrylaat (MMA) aan het oppervlak van titaandioxide

Author: van Elven, L., 30 Jun 1988

Student thesis: Master

Mechanical breakdown of single fibers and model composite materials

Author: Steenbakkers, L., 1988

Student thesis: Master

Modellering van een continue geroerde kristallisator

Author: van den Heuvel, L., 31 Aug 1991

Student thesis: Master

Vervezelbaarheid van fluorideglas

Author: Hoff, R., 30 Apr 1988

Student thesis: Master

Zuurstofchemisorptiemetingen aan sulfidische Ni/C en Ni-Mo/C katalysatoren

Author: van der Klip, L., 29 Feb 1988

Student thesis: Master

Coagulatie in een geroerde tank

Author: Janssen, L., 29 Feb 1988

Student thesis: Master

De omzetting van propeen naar aromaten over Ga-ZSM-5

Author: van Kessel, L., 30 Apr 1988

Student thesis: Master

Diffusie van koolstof door een zirkooncarbide reaktielaag

Author: Wakelkamp, W., 30 Jun 1987

Student thesis: Master

Bepaling van koper en nikkel in uremisch ultrafiltraat met behulp van gelfiltratie HPLC en atomaire absorptie

Author: Wassink-Giesbers, A., 31 Aug 1987

Supervisor: Everaerts, F. (Supervisor 1) & Schoots, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Compensation of rain-induced attenuation in satellite communications systems by means of multibeam antennas

Author: Dekker, A., 31 Oct 1980

Supervisor: Arnbak, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File