Find Student theses

Analyse van "Cross Country Faults" in geblust 150 kV net

Author: Peters, C., 30 Nov 1973

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De reorganisatie van Fischel B.V

Author: van Os, N., 30 Nov 1983

Student thesis: Master

Een onderzoek naar de effectiviteit en de efficiency van het geneesmiddelendistributiesysteem in het St. Annaziekenhuis te Geldrop

Author: de Boer, T. W., 31 Aug 1989

Supervisor: Vosselman, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Productiestrategie van Tennant NV : locatiekeuze en produktie-allocatie

Author: Bastiaanssen, C., 31 Aug 1989

Supervisor: van de Ven, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De hydrogenering van CO en de synthese gas reacties over Rh en Rh-V katalysatoren

Author: Welters, W., 30 Jun 1989

Supervisor: Koerts, T. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De oxidatie van methylglucoside met zuurstof en een Pt/C katalysator

Author: Salemink, H., 30 Jun 1989

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Schuurman, Y. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Marketing strategy communication logging systems in West-Germany

Author: Heijnen, L., 31 Aug 1989

Supervisor: van der Hart, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Centralisatie? : een feasibility-studie naar de centralisatie van de opslag voor het gerede produkt van CSM-levensmiddelen

Author: Schäfer, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Halbmeijer, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De dynamische aspecten van de biologische oxidatie van dichloormethaan in een biotricklingfilter

Author: de Laat, P., 30 Jun 1989

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1) & Diks, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Flowsheeting met Process : etheenproductie door partiële oxydatie van methaan

Author: Krishnasing, P., 30 Jun 1989

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1) & Coumans, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Exploratief onderzoek naar vorming van MCA (monochloorazijnzuur) uit synthesegas en waterig zoutzuur met PdCl2 als katalysator

Author: Meiboom, C., 30 Nov 1984

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Penninger, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

CO- en O2-adsorptie aan gedragen rhodiumkatalysatoren

Author: Schoenmakers, P., 29 Feb 1984

Supervisor: Vis, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ordening van N-alkylketens in vaste alkanen en gemengde micellen een 13c NMR studie

Author: Peters, A., 30 May 1986

Supervisor: Buck, H. (Supervisor 1) & de Haan, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Luchtverontreiniging door haardkachels : computermodellen voor verwarming en verbranding

Author: van Lith, C. P., 31 Aug 1984

Supervisor: Zeedijk, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De lage temperatuur pyrolyse van PVC-houdend tapijtafval

Author: Manders, A., 31 Aug 1984

Supervisor: Vorstman, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Studie naar de oxidatie van een eenwaardig metaalion

Author: de Boon, H., 31 May 1984

Student thesis: Master

File

Fischer-Tropsch synthese in een geroerde slurry reaktor : selektieve bereiding van kleine olefinen met een ijzerkatalysator

Author: Hovingh, C., 31 May 1984

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Boelee, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Herziening van de door de LMR gepresenteerde kengetallen

Author: van Paassen, P., 31 Aug 1989

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het dichten van de strategische kloof bij Ambac BV door marktuitbreiding

Author: Ramackers, F. J., 31 Aug 1989

Supervisor: van der Hart, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp en bouw van een ontvanger van echosignalen in een ultrasone tomograaf

Author: Tullemans, M., 31 Aug 1988

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwerp van een gesampled vertragingselement in NMOS technologie ten behoeve van een BPSK-demodulator

Author: van der Sommen, P., 31 Aug 1988

Supervisor: van Bokhoven, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het converteren van een klinische database van dBase III naar oracle

Author: van Herwijnen, G., 31 Aug 1988

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The development of bitbus firmware and the accessory VME/ERM bitbus driver for the dDCM804 bitbus board

Author: Boonen, P., 31 Aug 1988

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A 29Si CP-MAS NMR study of deactivation techniques in capillary gas chromatography

Author: van de Ven, A., 30 Nov 1984

Supervisor: Cramers, C. (Supervisor 1) & Rijks, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Identification for robust control

Author: van Beuningen, E., 31 Aug 1988

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Beeldanalyse met behulp van de difference of low pass transformation

Author: Hacking, W., 31 Aug 1988

Supervisor: Kylstra, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Toepassing van een extended Kalman filter voor het schatten van de parameters van een asynchrone machine

Author: Deurwaarder, P., 31 Aug 1988

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Natte oxidatie van waterige afvalstromen bij hoge temperatuur en druk

Author: Kolen, P., 30 Nov 1984

Supervisor: Tels, M. (Supervisor 1) & Senden, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De katalytische oxidatie van gluconzuur tot 2-ketogluconzuur : de invloed van zuurstof op de activiteit en de selectiviteit van de Pb-Pt/C katalysator

Author: Reintjens, R., 30 Nov 1984

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Kuster, B. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Fundamentele aspecten van emulsiecopolymerisatie

Author: Roelen, A., 30 Nov 1984

Student thesis: Master

Meting van de menging van de vaste stof in een magnetisch gestabiliseerd fluid bed

Author: van den Akker, M., 31 Aug 1984

Student thesis: Master

Logisch ontwerp van meerlaags programmable logic arrays

Author: Nijenhuis, M., 14 Sep 1990

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Thermische hydrodechlorering van gechloreerd afval : een alternatieve methode

Author: Jacobs, F., 31 Aug 1984

Supervisor: Tels, M. (Supervisor 1) & Senden, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Systeme auditif peripherique : modele fonctionnel de la membrane basilaire

Author: Laauwen, B., 31 Aug 1988

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Modellering van corona op hoogspanningslijnen voor overspanningsgolven

Author: Geene, H., 31 Aug 1988

Supervisor: Antal, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

An analog synthesis tool

Author: van Raaij, R., 31 Aug 1988

Supervisor: Koomen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A study of pseudorandom test for VLSI

Author: Di, C., 31 Jul 1989

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Licht- en ionenemissie tijdens een vacuumontlading

Author: Schulpen, F., 31 Aug 1986

Supervisor: van den Heuvel, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verwijdering van schadelijke rookgascomponenten door absorptie met kalk(steen)

Author: van de Leur, G., 31 Aug 1988

Supervisor: Beerkens, R. (Supervisor 1) & Simonis, F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Ontwerp van een microprogrammeerbaar computersysteem

Author: Jacobs, J. & Raedts, P., 31 Aug 1981

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Optimalisatie van een expansiesysteem voor dissolved air flotation

Author: Maessen, T., 31 Aug 1988

Student thesis: Master