Find Student theses

Oxidatie van propeen over bismuth-molybdaat

Author: Wetzels, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Onderzoek van calciumaluminosilicaten door electroendosmose

Author: Siskens, C., 31 Aug 1973

Student thesis: Master

Information in the nursing department of a hospital

Author: Buitendijk, H. J., 29 Feb 1984

Supervisor: Koldenhof, E. (Supervisor 1) & Kirkels, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een methode voor het meten van magnetische momenten en magnetische susceptibiliteiten

Author: Weijts, A., 31 Aug 1968

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwikkeling van een systeem voor het meten van snelle temperatuurvariaties

Author: Nieuwvelt, C., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Berekeningen met de transportvergelijking van Boltzmann bij constante velden en voor plasmagolven

Author: Versluis, J., 31 Aug 1968

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1) & Postma, B. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Systematische analyse van het stationair en niet-stationair gedrag van fotogeleiding en luminescentie van fotogeleiders: toegepast op fotogeleidingsmetingen aan galliumsulfide

Author: Vink, A., 31 Aug 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & Kipperman, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Onderzoek en optimalisatie van een lineair, discreet systeem van produktie-planning en voorraad-beheer op basis van afnamecijfers

Author: van de Venne, R., 1 Sep 1975

Supervisor: Monhemius, W. (Supervisor 1), Rademaker, O. (Supervisor 1) & van Winkel, E. (Coach)

Student thesis: Master

File

Industrie-analyse van de offshore boorindustrie en de constructie-industrie van Noordzee platforms

Author: Janssen, L., 31 Aug 1983

Supervisor: van der Enden, C. (Supervisor 1), Horringa, D. (Supervisor 2) & Soenen, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Automatisering van het beleggen?

Author: Arts, H., 29 Feb 1984

Supervisor: Soenen, L. (Supervisor 1) & Koldenhof, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Elektronenenergieverdeling en elektronendichtheid in lopende striae

Author: van Deursen, T., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

De bepaling van de hoofd- en secundaire asrichtingen en de asymmetrie van de elektrische veldgradiënt tensor ter plaatse van de chloorkern in CoC126H2O

Author: Lo A Njoe, L., 1 Sep 1968

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het vervangingsprobleem van PTT-voertuigen

Author: van Wijnen, C., 30 Nov 1983

Supervisor: van der Enden, C. (Supervisor 2) & Praagman, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Electronenspinresonantie in ferrieten

Author: Oostvogels, F., 31 Aug 1968

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Hendriks, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Verstrooiing bundel alkaliatomen aan edelgassen

Author: Poutsma, H., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Optimalisatie met behulp van een hybride rekenmachine

Author: Hermeling, G., 31 Aug 1969

Supervisor: Rademaker, O. (Supervisor 1) & Dekker, G. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Optische detectie van magnetisering in dunne permalloy-lagen

Author: Ludikhuize, A., 31 Aug 1970

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Hardon, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Reflektie van 'n vlakke schokgolf tegen 'n wand voor machgetallen kleiner dan 1,7

Author: van Tongeren, H., 31 Aug 1969

Supervisor: Gronert, K. (External person) (Supervisor 1) & Vossers, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Bepaling van de Hallbeweeglijkheid van electronen en gaten in eenkristallijn galliumsulfide

Author: Vermij, C., 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & Kipperman, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Bepaling van de magnetische as van een quadrupoolmagneet

Author: Boreas, H., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Seebeck- en geleidbaarheidsmetingen aan oxydische mangaan-ijzer spinellen

Author: Braat, C., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De bereiding van en enkele metingen aan Cadmiumarsenide

Author: van der Meer, A., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Hanteren van aanloop onzekerheid binnen MRP-COPICS

Author: de Moor, R., 31 Aug 1983

Student thesis: Master

Experiment voor het meten van de dynamische functies van het reactor systeem Athene met binaire perturbatiesignalen

Author: van Heel, H., 31 Aug 1969

Supervisor: Brouwers, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Thermo-elektrische- en thermo-magnetische metingen aan poly-kristallijn Cadmiumarsenide

Author: Huijser, A., 31 Aug 1969

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Blom, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Elektronenbeweeglijkheid in n-InSb bij 77 graden K en sterke elektrische en magnetische velden

Author: de Jong, C., 31 Aug 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & van Welzenis, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Threshold and resonance effects for elastic and inelastic scattering

Author: Raap, I., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Elektronendichtheden in lopende striaties bepaald met een microgolfinterferometer

Author: Castelijns, J., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Het onderzoek van chemische en magnetische ordeningen in nikkel-mangaan met behulp van neutronen- en röntgendiffractie

Author: Rondeel, W., 31 Aug 1968

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek aan en verbetering van de dimbundel van de autokoplantaarn

Author: Iedema, H., 31 Aug 1978

Student thesis: Master

Gunn-effekt in GaAs

Author: Ouwerkerk, A., 31 Aug 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & van Welzenis, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een detector voor de neon resonantiestraling

Author: van Montfort, L., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Golfverschijnselen zonder karakteristieke snelheid

Author: de Graaf, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1) & Peletier, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het automatisch verzamelen en bewerken van meetgegevens bij calorimetrie

Author: Heessels, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Gijsman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De magnetisatie van de supergeleiders van de tweede soort in het Pb-Tl systeem

Author: Tacken, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Meeusen, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het terugkoppelmechanisme bij de generatie van discrete frequenties door de vrijstraal

Author: Verhaegh, T., 31 Aug 1967

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Stofoverdracht van waterstof in een bellenkolom-slurryreactor met squalaan als vloeistoffase: de invloed van de gasverdeler en de vloeistofhoogte op de volumetrische stofoverdrachtscoëfficiënt kLa

Author: Steijaert, N., 1 May 1987

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Boelee, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het meten en evalueren van droogcurven

Author: v.d. Meijden, H., 31 Aug 1987

Supervisor: Coumans, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vriesconcentreren van dextroseoplossingen door direct contact koeling met butaan

Author: Leys, J. & Oomen, B., 31 Aug 1987

Supervisor: Wijers, J. (External person) (External coach) & Thoenes, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master