Find Student theses

Transport- en reaktieverschijnselen aan druppels tolueen in nitreerzuur

Author: Jacobs, K., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Konversie van ureum tot melamine in een gefluidiseerd bed

Author: Ottengraf, S., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

De opbouw van een magneto-hydrodynamische proefopstelling

Author: Blom, J., 31 Oct 1966

Supervisor: Rietjens, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Galvanische potentiaalmetingen aan mangaan-koper-legeringen

Author: Kunnen, J., 31 Aug 1966

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Toepassing van de karakteristieken-methode op het stromingsveld in de resonantiebuis, uitgaande van het x-t diagram, verkregen uit de meting van de absolute druk als functie van de tijd

Author: Lammers, J., 31 Aug 1966

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1), Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 2) & Gronert, K. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Ontwerp en bouw van gevoelige apparatuur voor het meten van electronen-spin-resonantie

Author: Koningsberger, D., 31 Aug 1966

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Acoustische bepaling van de grootte van luchtbellen in water

Author: de Monchy, M., 31 Aug 1966

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & Smulders, P. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Ontwerp van een codeerinrichting ten behoeve van de registratie van meteoorsporen

Author: Duisterhout, J., 30 Apr 1966

Supervisor: van Dijl, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De vloeistof-vloeistof permeatie door een dextrine membraan

Author: van Oorsouw, F., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Glasvorming in alkaliwolframaatsystemen

Author: Gelsing, R., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Magnetische en optische eigenschappen van molybdenylcomplexen

Author: van Kemenade, J., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Elastische polyurethaanvezels bereid met verschillende diaminen

Author: von Reth, P., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Automatische wisselstroombruggen met fasegevoelige detectie

Author: Laurs, A., 31 Jan 1966

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Foutendetectie en foutencorrectie met behulp van cyclische codes

Author: Boddeke, R., 31 Oct 1966

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De riser-reaktor als reaktor voor de gasfase oxidatie van ortho-xyleen tot ftaalzuuranhydrtide

Author: Maass, G., 31 Aug 1966

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Voertuigdetectie met behulp van inductieve opnemers

Author: Nijmeijer, J., 30 Apr 1966

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar de stabiliteit van stromende vloeistoffilms

Author: Drijdijk, M., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Een macroscopische simulatie van stadsverkeer . Een eenvoudige flexibele besturing van verkeerslichten met behulp van een kerngeheugen

Author: Zwart, M., 31 Jan 1966

Supervisor: Geurts, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De vertaling van ALGOL 60 met syntactische subroutines

Author: Medema, P., 31 Aug 1966

Supervisor: Dijkstra, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Methoden voor het isoleren van verbindingen uit etherische olien in hoeveelheden, groot genoeg voor identificatie met behulp van b.v. infraroodspectroscopie

Author: Boost, J., 31 Aug 1966

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1) & Walraven, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Katalytische hydrogenering van geconjugeerde systemen met pentacyanocobaltaat-II

Author: van Zuidam, D., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Hydrolytische splitsing van olie volgens het Twitchell-procédé

Author: van Schaik, P., 31 Aug 1966

Supervisor: Boekenoogen, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verwijdering zwavelwaterstof uit aardgas, en verwerking van deze tot zwavel

Author: Beekhuizen, T., 31 Aug 1966

Supervisor: Wateren, van de, C. (Supervisor 1) & van der Baan, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De analyse van sequentiele machines met behulp van de partitie theorie

Author: Geelen, W., 30 Jun 1966

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Vereenvoudigingen in het verwerken van massaspectrometische gegevens

Author: Wijtvliet, J., 31 Aug 1966

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Frequentiesturing van inductiemachines

Author: Boer, K., 30 Jun 1966

Supervisor: Zeeuw, de, W. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een bifurcatie in een rechthoekige golfpijp ter plaatse van een ferrietgrensvlak

Author: Hoek, H., 31 Aug 1966

Supervisor: van Trier, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Katalytische hydrogenering van buteen over chroom-oxide bij lage temperatuur

Author: Keulemans, C., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Veldeffekttransistoren met geisoleerde gate

Author: van der Wal, P., 31 Aug 1966

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Aanloopverschijnselen van de synchrone motor

Author: van Stiphout, T., 31 Aug 1966

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Solving non-convex separable programming problems

Author: Staijen, J., 31 Aug 1966

Supervisor: Benders, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Berekening van het elektro-magnetische koppel van stappenmotoren

Author: Goemans, P., 31 Jan 1966

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een analoge vermenigvuldiger met gebruikmaking van transistorverschiltrappen

Author: Coenders, J., 31 Oct 1966

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het wekken van conventionele telefoontoestellen in een T.D.M.-centrale

Author: van Heck, A., 30 Apr 1966

Supervisor: Hoogeveen, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Menging van de vaste stof in een gefluidiseerd bed

Author: Lemmen, H., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Een gelijkstroom-pulssturing-installatie voor de P.C.C.-car

Author: Monster, A., 30 Jun 1966

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De resonante gleuf als koppelelement tussen een rechthoekige- en een tweeplaats-golfgeleider

Author: de Brouwer, J., 31 Jan 1966

Supervisor: van Trier, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bereiding en polymerisatie van enkele N-carboxy-aminozuur-anhydrides

Author: van Nunen, H., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Corrosieonderzoek van Ni-Al legeringen

Author: Konsten, J., 31 Aug 1966

Student thesis: Master

Deparaffinering van smeerolie : een microbiologische methode

Author: Fransen, F., 31 Aug 1966

Student thesis: Master