Find Student theses

Een numerieke en experimentele bepaling van een luchtstroming door een rechthoekig kanaal

Author: Kessels, H., 31 Aug 1978

Supervisor: Nieuwvelt, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De onrekbare draad met buigingsstijfheid

Author: van der Varst, P., 31 Aug 1978

Student thesis: Master

File

Theoretische en experimentele bundelstudies voor het Eindhovense A.V.F. cyclotron

Author: Corsten, C., 31 Aug 1978

Supervisor: Schulte, W. (Supervisor 1) & Hagedoorn, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Metingen van totale en kleine-hoek differentiele doorsnedes voor elastische verstrooiing van edelgassen

Author: Bol, D., 31 Aug 1978

Supervisor: Beyerinck, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Groepentechnologie en werkoverleg, zegen of last? : een evaluatie van het besluit om in workcellen te gaan produceren, in een machinefabriek

Author: Bagijn, A. C., 30 Nov 1984

Supervisor: de Sitter, L. (Supervisor 1) & Bertrand, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Analysis of a cyclic filling system subject to disturbances

Author: van Aert, A., 28 Feb 1991

Supervisor: van der Wal, J. (Supervisor 1), Johansen, S. (External person) (Supervisor 2) & Wessels, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De verbinding tussen een relationele database en een statistisch pakket

Author: Troquay, T., 28 Feb 1986

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Natuurlijke taal-generatie in het TENDUM systeem : een eerste stap

Author: Doesborg, R., 31 May 1986

Supervisor: Peremans, W. (Supervisor 1) & Bunt, H. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Transportplanningsonderzoek en implementatie van een transportplanningsprogramma

Author: Gösgens, A., 31 Aug 1986

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1) & van Baren, I. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een afleidingsmethode voor communicatienetwerken

Author: Gulikers, H., 31 Aug 1986

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Cornelis, F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A design method for self-timed circuits

Author: de Graaff, P., 31 Aug 1986

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1), Kruseman Aretz, F. (Supervisor 2), Schols, H. (Supervisor 2) & Kaldewaij, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De ENVISAGE expert systeem generator en een applicatie in de tribologie

Author: Heijmans, A. H., 31 Aug 1986

Supervisor: Brock, de, E. (External person) (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A trace theoretic view of protocols

Author: Gons, T., 30 Sep 1987

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Verhoeff, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Prototyping en applicatieontwikkeling in het RDBMS CA-UNIVERSE

Author: Truijen, P., 31 Aug 1986

Supervisor: Aerts, A. (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A heuristic explanation of Y. Shiloach's algorithm for fast canoniztion of circular strings

Author: Goyen, W., 30 Oct 1987

Supervisor: Feijen, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

S87 : een softwarepakket ter ondersteuning van simulaties

Author: Hagens, F., 1 Dec 1986

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1), Kruseman Aretz, F. (Supervisor 2), Boot, W. (External person) (Supervisor 2) & Rooda, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Twee visies op database-talen voor functionele databases

Author: Kuijpers, R., 31 Dec 1987

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1), Lemmens, W. (Supervisor 2) & Voorhoeve, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Implementatie van synchronisatieprimitiva ten behoeve van communicatie met meetapparatuur

Author: Linders, R., 1 Dec 1986

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Schaminée, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Transformaties tussen verschillende relationele query-modellen

Author: Nijhuis, D., 1 Dec 1986

Supervisor: Paredaens, J. (Supervisor 1) & Houben, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een systeem voor gegevens-uitwisseling via een beeldscherm

Author: Janssen, J., 1 Feb 1987

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1) & Voorhoeve, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Ontwerp van een database t.b.v. de afdeling productie van een deurenfabriek

Author: Ummels, C., 1 Feb 1987

Supervisor: Remmen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een expert systeem voor het gebruik van PRICE SP

Author: Cuelenaere, A., 31 May 1987

Supervisor: Bemelmans, T. (Supervisor 1) & Heemstra, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A contribution to system interfacing in Philips Elcoma IC-factories

Author: Heise, P., 31 May 1987

Supervisor: Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aspekten van informatieplanning en ontwikkeling van informatie systemen voor een stuwadoorsbedrijf

Author: Essers, R., 31 May 1987

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1), Aerts, A. (Supervisor 2) & Bemelmans, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deadlock-free message routing in processor networks

Author: Struik, P., 31 Jan 1988

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een informatiesysteem ten behoeve van een civiele dienst binnen een ziekenhuis

Author: Tielemans, J., 31 Jan 1988

Supervisor: Remmen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Translating components into finite state graphs

Author: van Poppel, A., 31 May 1987

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Schols, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

On a systematic derivation of attribute evaluation algorithms

Author: Marcelis, A., 31 Jul 1987

Supervisor: Kruseman Aretz, F. (Supervisor 1) & Hemerik, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een database t.b.v. epilepsie-onderzoek

Author: Matthijssen, A., 31 Jul 1987

Supervisor: van Romunde, L. (External person) (Supervisor 1), Nuij, W. (Supervisor 2) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Automatisering van voorraadregistratie van reserve-onderdelen in Poona, India

Author: van den Brink, J., 30 Sep 1987

Supervisor: Bemelmans, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Some relations between operational and denotational semantics of a typed lambda calculus

Author: Struik, M., 31 May 1988

Supervisor: Hemerik, C. (Supervisor 1) & ten Eikelder, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

The design of a parallel document retrieval system

Author: Verhoosel, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Aalbersberg, I. J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Acceptor algoritmen voor reguliere talen

Author: Geelen, J., 31 Jan 1988

Supervisor: Hemerik, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Trajekten : het modelleren van samenhangende handelingen in een bedrijf

Author: Canjels, I., 30 Jun 1988

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1) & Voorhoeve, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

IDMS/CV-DC en MVS/XA : de grenzen opgelegd aan een CV

Author: van de Laar, H., 31 Jan 1988

Supervisor: Bemelmans, T. (Supervisor 1) & Looijen, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het ontwerpen van een produktiebeheersingssysteem voor machinefabriek M.A. Rademaker B.V.

Author: van den Boom, M., 31 Mar 1991

Supervisor: van Herel, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een opname-/ok-beleid aangepast aan de mogelijkheden in een algemeen ziekenhuis

Author: van Dijck, F., 31 Mar 1991

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Data-ontsluiting

Author: van Dortmont, M., 30 Jun 1988

Supervisor: Remmen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aspecten van een alternatie van bottum-up parsing en earley parsing

Author: de Hoon, M., 30 Jun 1988

Supervisor: Kruseman Aretz, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Uitbreiding van het procesbegrip in trace theorie

Author: Peeters, A., 30 Sep 1990

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Communication in a distributed environment

Author: van Maren, H., 31 Aug 1990

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een formele behandeling van een virtueel-geheugenimplementatie

Author: van der Velden, H., 14 Nov 1990

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1) & Hoogerwoord, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A data machine for ISO-SQL2

Author: Mehlkop, J., 30 Jun 1988

Supervisor: Pieper, F. (Supervisor 1) & Remmen, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een vergelijking van efficiënte berekeningsmethoden voor de lookahead sets van een LALR(1)-parser

Author: Böinck, J., 31 Aug 1988

Supervisor: Kruseman Aretz, F. (Supervisor 1) & Marcelis, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Partities van blokfiguren

Author: Dielissen, V., 31 Aug 1988

Supervisor: Kaldewaij, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Integratie van logische en functionele programmeertalen

Author: Kamsteeg, A., 31 Aug 1988

Supervisor: Swart, de, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Investigation of software porting

Author: van de Ven, W., 31 Dec 1988

Supervisor: Hammer, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Equivalentie van informatiesystemen

Author: Rambags, P., 31 Aug 1988

Supervisor: van Hee, K. (Supervisor 1) & Houben, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Onderzoek naar het rekenbeslag van drie renderingsalgoritmen

Author: Willems, J., 31 Jan 1989

Supervisor: Hammer, D. (Supervisor 1), van Overveld, C. (Supervisor 2) & van Berkum, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master