Find Student theses

Aanbevelingen voor de klimatisering van een museum voor scheepsarcheologie

Author: van der Palen, P., 1984

Student thesis: Master

Exhibitionisme

Author: Lootsma, B., 31 Aug 1984

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The A-frame : een woon- en sportcomplex in de binnenstad van Eindhoven

Author: Peel, M. A., 31 Aug 1985

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Helmond : rondom het speelhuis

Author: Rodenburg, L., 31 Aug 1984

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Woningbouw in de stadsvernieuwing : wat maakt het duurder? - een verkennend onderzoek

Author: van der Steen, W., 31 Aug 1985

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp van een akoestisch, verlichtingskundig en klimaattechnisch laboratorium

Author: Mulders, M., 31 May 1985

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Filmmuseum aan Anspachlaan te Brussel

Author: Cobben, L., 31 Aug 1985

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1), Kerssemakers, A. (Supervisor 2) & van Zeijl, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Tussen ideaal en werkelijkheid : mogelijkheden voor een toekomstige ontwikkeling van de Iriswijk - Oude Haven in Eindhoven

Author: Moerkerk, G., 31 Aug 1985

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Einde van een stad, en dan.......

Author: van Houten, M., 31 May 1986

Student thesis: Master

Evaluatie en aanzetten tot verbetering van het Zuid-Hollandse streekplanbeleid ten aanzien van het open middengebied

Author: Kouijzer, P., Palinckx, B., Splitthoff, R. & Zuijdgeest, P., 31 May 1986

Supervisor: van Lohuizen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Gemeentecentrum "Meiveld" Veldhoven : een ontwerp voor een gemeentehuis, bibliotheek, gehoorzaal "De Schalm", cafe-restaurant

Author: Wouters, M., 31 May 1986

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek naar het mechanisch gedrag van staalvezelcement

Author: Padmoes, D., 31 May 1986

Supervisor: van der Vlugt, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Museum voor techniek en industrie

Author: Berger, J., 1985

Student thesis: Master

Architecture in transition : een studie naar het ontwerp en gebruik van groeiwoningen

Author: Mirandolle, J. & Verhoef, M., 31 May 1985

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1136

Author: Uiterwijk, P., 31 Aug 1985

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1135

Author: Jongen, J., 31 Aug 1985

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vlakheid van betonnen wanden en de invloed die bekistingen hierop hebben

Author: van Kins, M. & van Vijven, G., 31 May 1985

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Zelfwerkzaamheid : "beslis-het-zelf en doe-het-zelf"

Author: van den Hoogen, P., 28 Feb 1986

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Landschapswaardering en computergebruik : een vierkant landschap?

Author: Baas, H., 28 Feb 1986

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het spoor op het spoor . Station Heerlen

Author: Ettema, S., 28 Feb 1986

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Wonen in het jaar 2010!?

Author: Verheijen, E., 28 Feb 1986

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1163

Author: Luyten, H., 1986

Student thesis: Master

Direct zonlicht in de stad : "het schaduwjasje"

Author: Wijsmuller, E. A., 31 Aug 1986

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Waalfront Tiel : vanuit een ander perspectief bekeken

Author: van Loosbroek, P., 31 Mar 1996

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Theater

Author: Dumoulin, D., 30 Apr 2001

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1) & van Zeijl, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Integratie van ontwerp en uitvoering : onderzoek naar de veranderingen in de organisatie van BAM Utiliteitsbouw bij de integratie van ontwerp en uitvoering

Author: Aachiche, A. & van Gelder, G., 30 Apr 2001

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Schaefer, W. (Supervisor 2) & Kleine, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het beheersen van risico's bij bouwkuipen in binnenstedelijke gebieden

Author: Stam, J. & van Tienen, M., 30 Jun 2001

Supervisor: Schaefer, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp snowcenter

Author: Busschers, B., 31 May 2001

Supervisor: van Herwijnen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp van een multifunctioneel centrum

Author: ten Brinke, H., 31 May 2001

Supervisor: van Herwijnen, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Catalogus voor het voorbereidingsschema

Author: Geus, R., 30 Apr 2001

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 1) & Vissers, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Winkelcentra : behoeften en prestaties : "Naar een goed ruimtelijk- functioneel programma van eisen voor planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden"

Author: Dirks, R. & Janssen, A., 30 Apr 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2) & Heijs, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Nauwkeuriger begroten op basis van gedetailleerde informatie

Author: Spigt, R., 30 Jun 2003

Supervisor: Vastert, E. (Supervisor 1) & Poortman, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Belvédère: een nieuwe horizon voor Maastricht

Author: Hermse, F., 30 Jun 2003

Supervisor: Westra, J. (Supervisor 1), Wallis De Vries, J. (Supervisor 2) & Lorzing, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wonen boven winkels

Author: Box, I., 31 Aug 2003

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Janssen, I. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

PARK-haus Kassel

Author: Cilissen, B., 30 Jun 2003

Supervisor: Bosman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Van bouwer naar ondernemer: een onderzoek naar het verhogen en verduidelijken van de toegevoegde waarde van een engineer en build bouwer

Author: van Meijl, D. & Waijers, K., 30 Jun 2003

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Roelsma, F. (Supervisor 2) & Eekelen, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Pijlers voor Pijlsweerd: een model ten behoeve van binnenstedelijke herstructurering : met een ontwerp voor de wijk Pijlsweerd in Utrecht

Author: Veltrop, C., 30 Sep 2002

Supervisor: Borgers, A. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & de Bont, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Uit de anonimiteit!: van tussengebied naar landschappelijke corridorr : een integraal masterplan voor Roosendaal-Etten-Leur

Author: Alderliesten, C., 30 Jun 2003

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1), Lorzing, J. (Supervisor 2) & Snijders, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het verhuurproces van kantoorhuisvesting : de honger naar huurders

Author: Brentjens, M. M., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tarifering van beheeractiviteiten : een onderzoek naar de kostprijs van de produkten van een commercieel beheerbedrijf in onroerend goed

Author: Vennegoor, J., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glashart Leerdam

Author: van de Moosdijk, S., 30 Nov 1993

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Fascinatie voor het Groninger landschap

Author: Warmolts, K. A., 31 Mar 1994

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Levensduren en kosten : het bereken[en] van kosten over de vraagperiode van varianten voor een technisch ontwerp van een gebouwdeel

Author: van den Dool, J., 31 Mar 1994

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming vliegbasis : huisvesting van de groep helikopters op de vliegbasis Gilze-Rijen

Author: Massop, J., 31 May 1994

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & le Nobel, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het maken van een terreinplan : de bouwplaats als tijdelijke fabriek

Author: van de Ven, H., 31 Aug 1995

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 2) & Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master