Find Student theses

Dynamisch optimaliseren van de synthesesectie van een methanolfabriek, bij verouderende katalysator

Author: Monhemius, L., 31 Aug 1980

Supervisor: Meiring, F. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Capillaire gaschromatografie

Author: van Kemenade, A., 31 Aug 1971

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het interactieve programmapakket SATER met betrekking tot multivariabele systemen en de identificatie daarvan volgens Guidorzi

Author: Bollen, R., 31 Aug 1981

Supervisor: Dekker, G. (External person) (Supervisor 1), de Mol, C. (Supervisor 2) & Betlem, B. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De reakties van fenolderivaten met aldehyden

Author: Welten, P., 31 Aug 1986

Supervisor: Meuldijk, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Fundamentele aspekten van oppervlakken van fused silica kapillaire kolommen

Author: Geuze, M., 31 Aug 1986

Student thesis: Master

Quantumchemische berekeningen aan de dynamica van cis-trans isomerisatie

Author: Groenenboom, G., 31 Aug 1986

Student thesis: Master

Beschrijving van en metingen aan enkele meerfasige polymeersystemen

Author: de Groot, R., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Verblijftijdsspreiding in vloeistof-vloeistof sproeikolommen

Author: Joosen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De oxidatie van buteen-1 met verschillende katalysatoren

Author: van de Moesdijk, C., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

De kinetiek van de langzame oxydatie van methaan tot formaldehyde

Author: Edelman, A., 31 Aug 1969

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1) & Lankhuijzen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Plasmon-fononkoppeling in Cd3P2-Cd3As2

Author: Bosch, L., 31 Aug 1980

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Gelten, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De bouw van een ver-infrarood Fourier spectrometer

Author: Groh, Z., 31 Aug 1981

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Gelten, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Shubnikov - de Haas metingen aan CdSnAs2

Author: de Meijer, C., 31 Aug 1981

Supervisor: Blom, F. (Supervisor 1), Neve, J. (Supervisor 2) & Steenland, M. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De hydratatie van etheen : het opstarten van een semi-continue hoge druk installatie voor de hydratatie van etheen tot ethanol

Author: Meys, A., 31 Aug 1969

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1) & den Otter, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Oxidatie van propeen over bismuth-molybdaat

Author: Wetzels, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

De looptijdmethode bij molecuulstraalexperimenten

Author: van Steyn, M., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Kostenproblematiek in een after sales service organisatie voor consumentenartikelen

Author: Leeftink, C., 31 Aug 1983

Student thesis: Master

Goederenstroombeheersing in een multiprojektsituatie

Author: Walles, E., 31 Aug 1983

Supervisor: Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bepaling van de magnetische as van een quadrupoolmagneet

Author: Boreas, H., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Hydrogenering van olefinen over chroomoxide - katalysator

Author: Zwaans, P., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

MRP/COPICS/PLAMOS : de noodzaak van kapaciteitsplanning naast materiaalplanning

Author: van Vark, A., 31 Aug 1983

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 2), Bemelmans, T. (Supervisor 1) & Pels, H. (Coach)

Student thesis: Master

Akoesto-elektrische verschijnselen in CdS

Author: Kolkman, H., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

De verticale emittantie van de ionenbron in het Eindhovense AVF cyclotron

Author: Sluijterman, A., 31 Aug 1979

Supervisor: Botman, J. (Supervisor 1) & Hagedoorn, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Auditieve maskering bij normaal- en slechthorenden

Author: Smits, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & Duifhuis, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Diffusie van gassen door een dunne vloeistoflaag

Author: van den Elsen, A., 31 Aug 1979

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & Krueger, A. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De viscositeit van een hemoglobineoplossing als functie van de temperatuur en de concentratie

Author: de Gussem, H., 31 Aug 1979

Supervisor: Kreuzer, F. (External person) (Supervisor 1), Poulis, J. (Supervisor 2), Krueger, A. (External person) (Supervisor 2) & Massen, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Interne foto-emissie in Au-pSi MIS-diodes

Author: Woensdregt, B., 31 Aug 1980

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1), Kipperman, A. (Supervisor 2) & Maaskamp, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verblijftijdsverdelingsmetingen in een gefluidiseerd bed van technische afmetingen

Author: Moll, B., 31 Aug 1969

Supervisor: Rietema, K. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van de meetparameters op de signaal-ruis verhouding bij PIXE

Author: van Zon, J., 31 Aug 1980

Supervisor: Kivits, H. (Supervisor 1), van der Heide, J. (Supervisor 2) & Hagedoorn, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Theoretische en experimentele bepaling van het gedrag van windrotoren met horizontale as

Author: Heil, C., 31 Aug 1979

Supervisor: Smulders, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Gaslasers, ringlasers en rotatiesensoren

Author: Scheffelaar, M., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Een 3He opstelling voor N.M.R. metingen in het temperatuurgebied van 0,35-1,2 K

Author: van Run, L., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Zuurstofopname door- en filmstroming van bloed

Author: Spaan, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Generalized strategies for the binary multiplying channel

Author: van Driel, C., 29 Feb 1984

Supervisor: Schalkwijk, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Propagativiteit en causaliteit van de plasmavergelijking

Author: Kruis, F., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Seebeck- en geleidbaarheidsmetingen aan oxydische mangaan-ijzer spinellen

Author: Braat, C., 31 Aug 1970

Student thesis: Master