Find Student theses

Beschrijving van en metingen aan enkele meerfasige polymeersystemen

Author: de Groot, R., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Verblijftijdsspreiding in vloeistof-vloeistof sproeikolommen

Author: Joosen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De oxidatie van buteen-1 met verschillende katalysatoren

Author: van de Moesdijk, C., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Oxidatie van propeen over bismuth-molybdaat

Author: Wetzels, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Kostenproblematiek in een after sales service organisatie voor consumentenartikelen

Author: Leeftink, C., 31 Aug 1983

Student thesis: Master

Goederenstroombeheersing in een multiprojektsituatie

Author: Walles, E., 31 Aug 1983

Supervisor: Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hydrogenering van olefinen over chroomoxide - katalysator

Author: Zwaans, P., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

MRP/COPICS/PLAMOS : de noodzaak van kapaciteitsplanning naast materiaalplanning

Author: van Vark, A., 31 Aug 1983

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 2), Bemelmans, T. (Supervisor 1) & Pels, H. (Coach)

Student thesis: Master

Verblijftijdsverdelingsmetingen in een gefluidiseerd bed van technische afmetingen

Author: Moll, B., 31 Aug 1969

Supervisor: Rietema, K. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Generalized strategies for the binary multiplying channel

Author: van Driel, C., 29 Feb 1984

Supervisor: Schalkwijk, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het mengen van polycarbonaat en polystyreenacrylonitril

Author: Dujardin, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Kapillaire gaschromatografie

Author: Quirijns, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek van calciumaluminosilicaten door electroendosmose

Author: Siskens, C., 31 Aug 1973

Student thesis: Master

De aktiviteit van enige chroom bevattende katalysatoren bij de polymerisatie van etheen

Author: Groeneveld, C., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Industrie-analyse van de offshore boorindustrie en de constructie-industrie van Noordzee platforms

Author: Janssen, L., 31 Aug 1983

Supervisor: van der Enden, C. (Supervisor 1), Horringa, D. (Supervisor 2) & Soenen, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Automatisering van het beleggen?

Author: Arts, H., 29 Feb 1984

Supervisor: Soenen, L. (Supervisor 1) & Koldenhof, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het vervangingsprobleem van PTT-voertuigen

Author: van Wijnen, C., 30 Nov 1983

Supervisor: van der Enden, C. (Supervisor 2) & Praagman, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Information in the nursing department of a hospital

Author: Buitendijk, H. J., 29 Feb 1984

Supervisor: Koldenhof, E. (Supervisor 1) & Kirkels, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Hanteren van aanloop onzekerheid binnen MRP-COPICS

Author: de Moor, R., 31 Aug 1983

Student thesis: Master

Stereoselektieve addities aan beschermde 2,3-dideoxy-L-ascorbinezuurderivaten

Author: Emons, C., 31 Dec 1987

Supervisor: Godefroi, E. (External person) (Supervisor 1) & Vekemans, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Capillaire zone elektroforese

Author: van de Goor, A., 31 Dec 1987

Supervisor: Everaerts, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het effect van fosfor op de HDN activiteit van kool- en aluminagedragen NI-MO katalysatoren

Author: van Gruijthuijsen, L., 30 Oct 1987

Student thesis: Master

Activiteitscoefficienten van water, methanol, ethanol en propanol in glycerol, DMGP en DOP

Author: van Mierlo, P., 31 Mar 1990

Supervisor: Stein, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Optimalisatie van een geschraapte kristallisator in het emersol-proces

Author: Rietdijk, M., 31 Aug 1988

Supervisor: Herman De Groot, W. (External coach)

Student thesis: Master

Stoftransport aan gasontwikkelende elektroden in een membraancel

Author: Gijsbers, H., 31 Aug 1987

Student thesis: Master

Lokalisatie van het fadD gen : genoomkartering van E. coli K-12 middels vier hybride plasmiden uit de Clarke en Carbon genenbank

Author: van Roessel, S., 31 Dec 1987

Supervisor: Kocken, H. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Synthese en conformatieanalyse van fosfaat-gemethyleerde nucleotiden

Author: Moody, H., 1 May 1987

Student thesis: Master

Eiwit-geinduceerd iontransport door vesicles als funktie van de lipidesamenstelling

Author: Nielen, R., 1 May 1987

Supervisor: Meulendijks, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stofoverdracht van waterstof in een bellenkolom-slurryreactor met squalaan als vloeistoffase: de invloed van de gasverdeler en de vloeistofhoogte op de volumetrische stofoverdrachtscoƫfficiƫnt kLa

Author: Steijaert, N., 1 May 1987

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Boelee, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het meten en evalueren van droogcurven

Author: v.d. Meijden, H., 31 Aug 1987

Supervisor: Coumans, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vriesconcentreren van dextroseoplossingen door direct contact koeling met butaan

Author: Leys, J. & Oomen, B., 31 Aug 1987

Supervisor: Wijers, J. (External person) (External coach) & Thoenes, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Quantumchemische berekeningen aan retinal-modelstoffen

Author: van Dorst, W., 1 Apr 1987

Student thesis: Master

Design and construction of a continuous reactor to prepare polycarbonate

Author: Penders, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Held, B. (External person) (External coach) & Bussink, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Interactie van synthesegas met Ru/TiO2, RuAu/TiO2 en RuFe/TiO2 katalysatoren bij 665 Pascal

Author: Huyps, R., 31 May 1986

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Stoop, F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master