Find Student theses

Winkelcentra : behoeften en prestaties : "Naar een goed ruimtelijk- functioneel programma van eisen voor planmatig opgezette winkelcentra in binnensteden"

Author: Dirks, R. & Janssen, A., 30 Apr 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2) & Heijs, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Nauwkeuriger begroten op basis van gedetailleerde informatie

Author: Spigt, R., 30 Jun 2003

Supervisor: Vastert, E. (Supervisor 1) & Poortman, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Belvédère: een nieuwe horizon voor Maastricht

Author: Hermse, F., 30 Jun 2003

Supervisor: Westra, J. (Supervisor 1), Wallis De Vries, J. (Supervisor 2) & Lorzing, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Wonen boven winkels

Author: Box, I., 31 Aug 2003

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & Janssen, I. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

PARK-haus Kassel

Author: Cilissen, B., 30 Jun 2003

Supervisor: Bosman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Van bouwer naar ondernemer: een onderzoek naar het verhogen en verduidelijken van de toegevoegde waarde van een engineer en build bouwer

Author: van Meijl, D. & Waijers, K., 30 Jun 2003

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Roelsma, F. (Supervisor 2) & Eekelen, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Pijlers voor Pijlsweerd: een model ten behoeve van binnenstedelijke herstructurering : met een ontwerp voor de wijk Pijlsweerd in Utrecht

Author: Veltrop, C., 30 Sep 2002

Supervisor: Borgers, A. (Supervisor 1), Kemperman, A. (Supervisor 2) & de Bont, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Uit de anonimiteit!: van tussengebied naar landschappelijke corridorr : een integraal masterplan voor Roosendaal-Etten-Leur

Author: Alderliesten, C., 30 Jun 2003

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1), Lorzing, J. (Supervisor 2) & Snijders, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het verhuurproces van kantoorhuisvesting : de honger naar huurders

Author: Brentjens, M. M., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tarifering van beheeractiviteiten : een onderzoek naar de kostprijs van de produkten van een commercieel beheerbedrijf in onroerend goed

Author: Vennegoor, J., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glashart Leerdam

Author: van de Moosdijk, S., 30 Nov 1993

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Fascinatie voor het Groninger landschap

Author: Warmolts, K. A., 31 Mar 1994

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Levensduren en kosten : het bereken[en] van kosten over de vraagperiode van varianten voor een technisch ontwerp van een gebouwdeel

Author: van den Dool, J., 31 Mar 1994

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming vliegbasis : huisvesting van de groep helikopters op de vliegbasis Gilze-Rijen

Author: Massop, J., 31 May 1994

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & le Nobel, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het maken van een terreinplan : de bouwplaats als tijdelijke fabriek

Author: van de Ven, H., 31 Aug 1995

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 2) & Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Van Kazerne tot gedifferentieerde leefomgeving : herinrichting van de "voormalige" Tapijnkazerne in Maastricht

Author: Dolmans, L., 31 Aug 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De Marche Rose : cultureel handelscentrum in Bamako : een onderzoek naar en een structuurschets voor het handelscentrum van Bamako : een ontwerp voor een nieuwe Marche Rose

Author: Bierman, J., 31 Aug 1995

Supervisor: Erkelens, P. (Supervisor 2) & Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerpen in Antwerpen : een ontwerpvoorstel voor een inbreidingsgebied gelegen in het Sint Andrieskwartier

Author: Damen, P., 31 Aug 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Helmond : van stadsregionale visie naar binnenstedelijk ontwerp

Author: Rypkema, J. & Oosting, M., 31 Aug 1995

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hoogbouw : verslag van het literatuuronderzoek tijdens de programmafase

Author: Evers, P., 31 Oct 1995

Supervisor: Gijsberts, P. (Supervisor 2) & Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Thermisch gedreven stroming rond warmtebronnen

Author: Boot-Dijkhuis, R., 31 Aug 1995

Supervisor: Rutten, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een instructie voor de werkvoorbereider om de vijzelwerkzaamheden te verwerken in het bouwkundige uitvoeringsplan

Author: Adan, M. J., 31 Aug 1995

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Kathedraal der beweging

Author: Smeets, A., 31 Dec 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Validatie van 2 modellen om een constructiegeluidbron te beschrijven

Author: Schuddeboom, J., 31 Oct 1995

Supervisor: Martin, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming van een pakhuis te Rotterdam

Author: Arts, S., 31 Oct 1995

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Between, in, around, over and through : wonen in de tropen

Author: Durgaram, M., 31 Jan 1996

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp voor een asielzoekerscentrum

Author: Lafnoune, M., 31 Dec 1995

Supervisor: Loerakker, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onverwoestbaar fragiel

Author: de Jong, B., 1995

Student thesis: Master

Dropping science

Author: Maurer, M., 31 Aug 1995

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1) & Westra, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het ontwerpen van de uitvoering : ontwikkeling van een model dat het proces beschrijft van het eerste deel van het ontwerpen van de uitvoering

Author: Niersman, M. & Perik, E., 31 Jan 1996

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Vastert, E. (Supervisor 2) & Vissers, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Boekomslag : de plaats van het boek in de historische binnenstad

Author: Willemse, R., 30 Sep 2001

Supervisor: Kieckens, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek naar een aluminium gridkoepel, bestaande uit orthogonaal getransleerde halve cirkels

Author: Fiege, M., 31 Aug 2001

Supervisor: Soetens, F. (Supervisor 1), van Hove, B. (Supervisor 2), Huisman, W. (Supervisor 2) & Bakker, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

"Flex-toren" : ontwerp voor een multifunctioneel flexibel hoogbouwproject

Author: Strating, H., 31 Aug 2001

Supervisor: van Herwijnen, F. (Supervisor 1), Hoenderkamp, J. (Supervisor 2) & Janssen, J. F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De villa als lijdend voorwerp ontleed : een herorientatie op het wonen

Author: Landman, P., 31 Aug 2001

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glazen lamellensystemen : een potentiele verbetering voor de toekomst

Author: Leenders, P., 31 Aug 2001

Supervisor: Post, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Oorden van consumptie

Author: te Witt, J., 30 Jun 2001

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Optimalisering van een generator-windturbine combinatie

Author: van de Broek, B., 30 Jun 2001

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek naar adiabatische koeling in combinatie met hemelwater en de vergelijking met alternative en conventionele koelsystemen

Author: Doens, M. T., 31 Aug 2001

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vastgoeddata binnen ALM : op zoek naar consensus

Author: Verhaegh, M. H., 31 Aug 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Janssen, I. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Dakloos

Author: Valkonet, A. W., 30 Nov 2000

Supervisor: Brodruck, R. (Supervisor 2) & Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Lelystad: de identitieit van een polderstad

Author: Arts, J., 31 Aug 2003

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1) & Snijders, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Functionele winkelcentra?! : een instrument ter optimalisatie van de functionele kwaliteit van planmatig opgezette winkelcentra

Author: Verkoeyen, J., 31 Aug 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Wapenen tegen de vastgoedcyclus : een kader voor dynamisch en pro-actief verhuurbeleid gericht op de vastgoedcyclus op de Nederlandse kantorenmarkt

Author: van Maanen, R., 31 Aug 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Maussen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Fontana's Dragbelt : strategie voor boulevard dragraces in Fontana - Southern California, USA

Author: Groener, J., 31 Aug 2003

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1), Yegenoglu, H. (Supervisor 2) & Achten, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Kasseler Haeuser

Author: Houben, M., 31 Aug 2003

Supervisor: Kieckens, C. (Supervisor 1), Willems, M. (Supervisor 2) & Bosman, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Tussen leven en dood, ontwerp voor een begraafplaats in Den Haag

Author: de Bie, F., 31 Aug 2003

Supervisor: Yegenoglu, H. (Supervisor 1), van Zeijl, G. (Supervisor 2) & Swagten, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een geprefabriceerde schaalconstructie

Author: Arts, R., 31 Oct 2003

Supervisor: Kleinman, C. (Supervisor 1), Hordijk, D. (Supervisor 2) & Kerstens, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Van baksteen tot metselwerk...: Geprefabriceerd metselwerk binnen de baksteenindustrie

Author: Bongers, J. R., 30 Nov 2003

Supervisor: van Gassel, F. (Supervisor 1), Lichtenberg, J. (Supervisor 2) & Schaefer, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master