Find Student theses

Verstrooiing bundel alkaliatomen aan edelgassen

Author: Poutsma, H., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

De 6-poollens

Author: Jonkers, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

File

Generatie van gaten en elektronen in n-type GaAs

Author: Rogge, J., 31 Aug 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & Peek, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Optimalisatie met behulp van een hybride rekenmachine

Author: Hermeling, G., 31 Aug 1969

Supervisor: Rademaker, O. (Supervisor 1) & Dekker, G. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Frequentieverdubbeling van He-Ne laserlicht door middel van een Kaliumdihydrofosfaat éénkristal

Author: Moen, E., 31 Aug 1969

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1), Terhell, J. (External person) (Supervisor 2) & Kwaaitaal, T. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De invloed van warmteverliezen op het dynamisch gedrag van een destillatiekolom

Author: Verberne, P., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Auditieve maskering bij normaal- en slechthorenden

Author: Smits, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & Duifhuis, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Gaslasers, ringlasers en rotatiesensoren

Author: Scheffelaar, M., 31 Aug 1971

Student thesis: Master

Door optisch pompen gepolariseerd 3He geoptimaliseerd voor een gastarget

Author: van Eeghem, W., 1 Sep 1974

Student thesis: Master

Zuurstofopname door- en filmstroming van bloed

Author: Spaan, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De multisphere methode

Author: Jacobs, G., 31 Aug 1979

Supervisor: vd Bosch, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Pulsmodulatie van het mikrogolfvermogen bij elektron spin resonantie

Author: van Noorden, L., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Ontwikkeling van een gevelsysteem voor woningen, gebouwd volgens een grote elementen-bouwsysteem

Author: de Vries, W., 31 Aug 1977

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Intergemeentelijk struktuurplan streekgewest Weert . Het verstedelijkingsmodel

Author: Visser, J. & van Malde, M., 31 Aug 1978

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aanzet tot een M.I.S. en uitwerking van het informatiesysteem onderwijs

Author: Bruin, R., 30 Nov 1983

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 2) & Bemelmans, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Inelastische verstrooiing van elektronen in Cd3As2

Author: v.d. Steld, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Een algemene oplossingsmethode voor de analyse van frequentie selectief reflekterende oppervlakken

Author: Dohmen, J., 20 Oct 1983

Supervisor: Maanders, E. J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Realisatie van een optisch referentievlak

Author: Timmers, T., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Vriesconcentreren in een pijpkristallisator

Author: Rosendahl, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Hydrogenering van olefinen over chroomoxide - katalysator

Author: Zwaans, P., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Hydrogenolyse van indaan

Author: Wijers, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Slotboom, H. (External person) (Supervisor 1) & Penninger, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

ESR-intensiteitsmetingen aan vloeibaar zwavel

Author: Mulder, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Onderzoek naar de berekening van kolomvoetplaten

Author: Alma, J., 31 Aug 1978

Supervisor: van Douwen, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Historiese ontwikkelingen in de gebruikswaarde van volkswoningbouw: onderzocht aan de hand van Nijmegen

Author: Ribbink, H. & van der Pol, C., 31 Aug 1978

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1), Hellgardt, M. (External person) (External coach), Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 2) & de Hoop, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Volkshuisvesting en eigen woningbezit : hoekstenen van een beleid

Author: Vermeeren, A., 31 Aug 1978

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek van de inhomogene positieve zuil in een neonontlading

Author: Claassens, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

File

Onderzoek van reactordynamisch gedrag m.b.v. een gepulste neutronengenerator

Author: Wamsteker, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Een onderzoek naar de temperatuurafhankelijkheid van de chlooromringing van Ti3+ in een eutektikum van Li Cl en K Cl met behulp van e.s.r.

Author: Beukema, N., 31 Aug 1969

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bepaling van de Hallbeweeglijkheid van electronen en gaten in eenkristallijn galliumsulfide

Author: Vermij, C., 1968

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & Kipperman, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Volkshuisvesting : ontwikkeling in de jaren '70

Author: de Groot, W. & Hock, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het ontwerpen van produktiemiddelen : een onderzoek naar de knelpunten in ontwerpprocessen, de mogelijke oorzaken daarvan en de consequenties voor de produktieorganisatie

Author: Verschuur, F., 31 Aug 1983

Supervisor: de Sitter, L. (Coach), Vermeulen, A. (Supervisor 1) & Kuipers, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een methode voor het meten van magnetische momenten en magnetische susceptibiliteiten

Author: Weijts, A., 31 Aug 1968

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het meten van de "figure of merit" van galvano-thermomagnetische effecten

Author: Kroeders, H., 31 Aug 1968

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Blom, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het inschrijven van Permalloy-films met behulp van het thermostriktief effect

Author: Penninx, M., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Contactloze metingen aan fotogeleidend mylar

Author: Lamers, A., 1 Sep 1970

Student thesis: Master

File

Onderzoek van calciumaluminosilicaten door electroendosmose

Author: Siskens, C., 31 Aug 1973

Student thesis: Master

Beleidsanalyse en organisatie-onderzoek

Author: Hermans, N., 31 Aug 1977

Supervisor: Botter, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Emulsiecopolymerisatie van styreen en methylacrylaat

Author: Geerts, F., 31 Aug 1989

Supervisor: German, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Continue emulsiepolymerisatie van styreen : optimalisatie van een proefopstelling

Author: de Dooij, A., 31 Aug 1988

Supervisor: Hoedemakers, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Konstruktieve dragerelementen afgestemd op een flexibel inbouwsysteem

Author: van der Meer, R., 31 Aug 1974

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Eckart : het fysisch binnenmilieu van een schoolgebouw met flexibele indelingsmogelijkheden

Author: Groenenberg, M. & van Staalduinen, L., 31 Aug 1974

Supervisor: Hamaker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Financiele bedrijfsmodellen bij Ahold N.V. : een studie naar toepassingsmogelijkheden van automatisering bij de lange termijn planning

Author: Stirler, D., 31 Aug 1977

Supervisor: Nagel, A. (Supervisor 1) & Smeets, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master