Find Student theses

Korrelatie technieken voor de analyse van de contingente negatieve variatie in het EEG

Author: Pijnenburg, F., 31 Oct 1981

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Individuele huursubsidie

Author: Aarden, H., Stoof, R. & Janssen, P., 31 Aug 1979

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Informatieopslag FVL: analyse en beleidsvorming

Author: Giedro, T., 1988

Supervisor: Kokke, C. (Supervisor 1), Feitsma, H. (Supervisor 1) & Bakker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Landing improvement on colour monitor tubes by controlled mask screen distance

Author: Klomp, P., 31 Dec 1998

Supervisor: van der Laan, P. (Supervisor 1) & Wijnen, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Optimization of inter processor buffers using regular location assignment.

Author: van Bladel, F., 31 Aug 1993

Supervisor: van Eijndhoven, J. (Supervisor 1), van Meerbergen, J. (External coach) & Lippens, P. (External coach)

Student thesis: Master

File

Kunstnier op adsorptiebasis

Author: Jacobs, J., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Forecasting volatile chemical commodity demand

Author: Jansen, J., 31 Jul 2013

Supervisor: Reindorp, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwikklen van een standaard meetmethode om de segregatie-gevoeligheid van kwartsglas-gemengen te kunnen bepalen

Author: van Heek, M., 31 Aug 2004

Supervisor: de Waal, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hydrocracking van vaste rangoon-paraffine met behulp van katalysatoren

Author: Kleingeld, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

DSP gestuurde 16kW power module voor een servobesturing

Author: van de Poel, E., 30 Jun 1998

Supervisor: Vandenput, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Niet-lineaire kinetiek van de CO oxidatie met O2 over Pt/Gamma-Al2O3

Author: van Baal, J., 31 Aug 1997

Supervisor: Nibbelke, R. (Supervisor 1) & Marin, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Partikuliere kamerverhuur een definitieve noodoplossing? : een afstudeeronderzoek over de toenemende problematiek op de partikuliere kamermarkt ...

Author: Elast, J. & van Cleef, M., 30 Nov 1984

Supervisor: Harms, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Corrugated coaxial horn antennas

Author: Vokurka, V., 31 Jan 1973

Supervisor: van der Kooij, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Elementaire reacties bij de CVD van polykristallijn silicium uit silaan op Si(100)-(2x1)

Author: Pinxt, H., 31 Aug 1992

Supervisor: Weerts, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een ISDN telefoonverbinding

Author: Rijnders, M., 31 Oct 1993

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Traction resins: how the addition of resins in tire treads can improve traction

Author: Luijsterburg, B., 20 Jun 2013

Supervisor: Lemstra, P. (Supervisor 1) & Noordermeer, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

Logistieke eenheden als basis voor APT's goederenstroombeheersing : verbeteringen bij het Master Schedulen van de 5ESS/PRX

Author: Hermans, R., 30 Nov 1989

Supervisor: Halbmeijer, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het transient gedrag van een industrieel elektriciteitsnet tijdens en na een kortsluiting

Author: Peulen, T., 31 Dec 1990

Supervisor: van den Heuvel, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de omgeving van mensen met een ernstige en zeer ernstige verstandelijke handicap

Author: Lof, I., 31 Aug 1996

Supervisor: van Andel, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De hydrogenering van CO over bimetallische katalysatoren : de Fischer -Tropsch synthese

Author: van Eck, M., 31 Aug 1978

Supervisor: Schuit, G. (Supervisor 1) & Luijten, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Analyse van een droogproces: bestaande uit centrifuge(s) en trommeldroger(s)

Author: Knijf, A., 31 Aug 1988

Supervisor: Claus, J. (External person) (Supervisor 1), Splinter, M. (External person) (Supervisor 2) & van der Veeken, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een sociotechnisch structuurontwerp voor de produkt unit Groothandel & Archief

Author: van Meijl, H., 31 Dec 1994

Supervisor: Bagchus, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Klanttevredenheid ADSL Service: analyse en herontwerp van een 2e-lijns service organisatie binnen KPN

Author: Timmermans, L., 31 Aug 2006

Supervisor: van der Bij, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Design of an ISDN Co-Processor

Author: Nissink, P., 31 Aug 1987

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Source new samples for image caption generator

Author: Lian, Z., 26 Feb 2018

Supervisor: Obermayer, K. (External person) (External coach) & Kashef, Y. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Het bepalen van afleverschema's

Author: Meijerink, W., 31 Mar 1993

Supervisor: Ploos Van Amstel, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The Panacea outputprocessor

Author: Lammers, F., 31 May 1987

Supervisor: Jess, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Levensduren en kosten : het bereken[en] van kosten over de vraagperiode van varianten voor een technisch ontwerp van een gebouwdeel

Author: van den Dool, J., 31 Mar 1994

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Werklastbeheersing bij Stork Bepak : condities voor toepassing en het opzetten ven een nieuw systeem

Author: Knoppen, D., 31 Aug 1994

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De ionen-energieverdeling op de elektroden in een CF4 RF-plasma

Author: Hoppenbrouwers, M., 31 Aug 1991

Supervisor: Snijkers, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Optimalisatie van de droogsectie van de DSM PVC-fabriek

Author: Geerts, J., 31 May 1986

Supervisor: Thoenes, D. (Supervisor 1) & Verkooijen, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Visualisatie en beschrijving van low speed streaks in de turbulente grenslaag

Author: Siegmund, P., 30 Nov 1985

Supervisor: Koppius, A. (External person) (Supervisor 1) & Blokland, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Coagulatie in geroerde vaten: studie naar aggregaatstruktuur en kinetiek bij diverse elektrolytconcentraties

Author: Moonen, R., 14 Jun 1991

Supervisor: Eshuis, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Helmond : een stationshotel

Author: Bouman, D., 28 Feb 1986

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Multiproject beheersing : voor een betere human resource planning bij Croon

Author: Elverding, T., 30 Nov 1998

Supervisor: Kroep, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een hoge stromen test-circuit ten behoeve van onderzoek naar inschakelverschijnselen

Author: Linnemans, S., 30 Jun 1994

Supervisor: Damstra, G. (Supervisor 1) & Smeets, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Realisering van een optische mixer t.b.v. heterodyne detektie in optische communicatie

Author: Mulder, R. & Nooijen, J., 31 May 1987

Supervisor: van der Plaats, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Maison France : het ontwerp van een kultureel centrum in kombinatie met de Franse ambassade aan het Spui in Den Haag

Author: Pieters, E., 31 Aug 1987

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Geen vat zonder SPB : onderzoek naar het beheersen en waarborgen van de afmetingen van rompen van stalen vaten

Author: ten Haaf, I., 31 Oct 1991

Supervisor: Sander, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Distributed evaluation in Pool-T of Horn clauses

Author: Smagge, E., 30 Sep 1987

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Modelling and scale-up of a rotating disc contactor and a Karr column for the extraction of caprolactam

Author: Gerrits, A. A., 31 Aug 1995

Supervisor: Kerkhof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bereiding van 2.vinylpiridine uit 2.picoline en formaldehyde

Author: Vincken, J., 1964

Student thesis: Master

File

Implementation of an algorithm for general simultaneous full decomposition of sequential machines for MACH devices

Author: van der Weerden, H., 31 Dec 1992

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Huisvuilslakken

Author: van de Wouw, L., 31 Aug 1980

Supervisor: de Krijger, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master