Find Student theses

Capaciteitsvoorspelling voor correctief onderhoud aan SEWACO-systemen

Author: Josephi, H., 30 Jun 1996

Supervisor: Newby, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Dynamica van de SiFx-reactielaag bij het etsen van Si(100) met XeF2

Author: Eurlings, M., 31 Oct 1996

Supervisor: Vugts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Algemene implementatie van Fuzzy Control in SIMULINK en PRIMAL

Author: van den Bersselaar, H., 31 Aug 1993

Supervisor: Renes, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Drehort Berlin Moritzplatz

Author: Horvers, I., 30 Jun 1998

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1), Kerssemakers, A. (Supervisor 2) & Verhoeven, T. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Impliciete schatting van proces-parameters met behulp van een digitale rekenmachine

Author: van den Boom, A., 30 Jun 1967

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het astigmatisme en de laterale bundeldivergentie van SAS-lasers en PB-lasers onder cw-condities

Author: van den Berk, F., 30 Jun 1989

Supervisor: Wolter, J. (Supervisor 1), Harm, A. (External person) (External coach) & Blom, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Procesbeheersing in een produktieorganisatie : een sociotechnische benadering

Author: Vermeulen, A., 30 Nov 1972

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Modelleren, analyseren en simuleren van IT-infrastructuren

Author: van Eeten, G., 31 Jul 1999

Supervisor: Verkoulen, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Upgraden : de nieuwe bouwopgaaf : de ontwikkeling van een afwegingsmodel voor het upgraden van de bestaande jonge kantoorgebouwvoorraad

Author: van Eerden, F., 28 Feb 2001

Supervisor: Post, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het D2-lijnprofiel van Rubidium met krypton als buffergas

Author: Koerselman, P., 28 Feb 1991

Supervisor: van der Spek, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Spanningen in coatings

Author: Rietrae, F., 28 Feb 1994

Supervisor: Kals, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het suspenderen van inert granulair materiaal m.b.v. schuine bladroerders

Author: Swagemakers, A., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

De Martinair hangar op Schiphol

Author: van de Loo, H., 30 Apr 1987

Student thesis: Master

Efficient and effective knowledge transfer: a theoretical concept applied to cases in global picture tube manufacturing

Author: Neessen, J., 31 Mar 2004

Supervisor: Ion, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwerp van een klimaatregelaar in een gate array

Author: Sassenburg, J., 1 Apr 1987

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Capaciteitsonderzoek in binderijen in Nederland

Author: van Loon, J., 31 Aug 1978

Student thesis: Master

Verslag van afstudeeronderzoek naar mogelijkheden tot verbeteringen in de uitgaande goederenstroom van het DC-Leusden

Author: In der Maur, B., 31 Jan 1991

Supervisor: vd Wakker, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoek van 201Tl-verdunningscurven met behulp van compartimentmodellen

Author: Vink, J., 30 Jun 1991

Supervisor: Bruil, W. (External person) (Supervisor 1) & Olthof, H. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Parameterschattingstechniek toegepast op een mathematisch longmodel

Author: Nieuwenhuizen, G., 31 Mar 1980

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De kleurstoffen en chemicalien activiteiten binnen Vlisco : beschrijving, analyse en verbetervoorstellen

Author: Collaris, M., 30 Sep 1999

Supervisor: Dirne, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onderzoekrapportage personele ontwikkeling rabobankorganisatie

Author: Roggen, G., 31 Mar 1992

Supervisor: Douben, N. (Supervisor 1) & Stroeken, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De optimale integratie van PACS en de huidige toepassingen : van proces via informatie naar de integratie van informatiesystemen

Author: Wetzels, M., 31 Aug 2002

Supervisor: Vermeulen, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Kinetic modelling of biomass torrefaction

Author: Leenders, T., 31 Jan 2009

Supervisor: van der Stelt, M. (Supervisor 1) & Ptasinski, K. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Synergie en strategie gefuseerd: een inkoopvisie voor Janssen de Jong Infra B.V.

Author: de Leon-Adams, J., 31 Aug 2004

Supervisor: van Raaij, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Crowdfunding for financing new ventures: consequences of the financial model on operational decisions

Author: Voorbraak, K., 31 Aug 2011

Supervisor: Tanrisever, F. (Supervisor 1) & Mahieu, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Tence! : in foreign markets?!

Author: van de Vrande, V., 30 Nov 2002

Supervisor: Duijsters, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Special purpose hybride systeem voor simulaties van wereldmodellen

Author: Monen, M., 31 Aug 1973

Supervisor: Cuijpers, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Modelling IDaSS elements in POOSL

Author: Michielsen, R., 31 Oct 1997

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Project risk management : a critical succes factor

Author: Nijhuis, R., 31 Aug 1993

Supervisor: de Vries, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Synthesis of a bis(pyrrole) amine and its application as ligand homogeneous catalysis

Author: Karsten, B., 31 Aug 2006

Supervisor: Vogt, D. (Supervisor 1), Muller, C. (Supervisor 2) & Cornelissen, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Rekenmodel bouwmethoden: ontwikkelen van een beslissingsondersteunend rekenmodel voor de keuze van de meest geschikte bouwmethode(n) van grondgebonden seriematige woningbouwprojecten

Author: de Bruin, D., 30 Jun 2008

Supervisor: Scheublin, F. (Supervisor 1), Vissers, M. (Supervisor 2), de Bruijn, C. (Supervisor 2) & Groenhof, J. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Trenddetectie en optimalisatie van het routinematig meetnet van het Zuiveringschap Limburg

Author: Bessems, M., 30 Jun 1995

Supervisor: Roumen, J. (External person) (External coach), Hofman, M. (External person) (External coach), van de Heuvel, R. (External person) (External coach), Withagen, C. (Supervisor 1) & Linssen, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Zero-defect : in de klant-leverancierketen

Author: van Weering, J., 1990

Supervisor: Halbmeijer, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Conformatie van en elektronische effecten in benzofenon en -derivaten

Author: Verwiel, P., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

De rol van de regionale luchthavens in de uitwisseling van expliciete kennis: empirisch onderzoek in de regio Aalborg en Eindhoven

Author: Veenstra, J., 31 Oct 2006

Supervisor: Verspagen, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het meten van sorptie-isothermen en concentratie afhankelijke diffusie coefficienten

Author: Claassens, M., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

A pilot study on the effect of calcium on the passive transversal stiffness of snake muscle, using the cell poker

Author: Hendriks, F., 1999

Supervisor: Elson, E. (External person) (Supervisor 1) & Zahalak, G. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Horizon meats and seafood distributors, Inc. of San Diego, California, America

Author: van den Hoogenhoff, J., 31 Dec 1993

Supervisor: van Bel, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het opstellen en invoeren van prestatie-indicatoren

Author: Nan, F., 30 Jun 1993

Supervisor: Mulder, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Oppervlaktefouten op walsdraad

Author: Meijer, S., 31 Aug 1993

Supervisor: Sanders, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Metingen van het anomale Shubnikov-de Haas effect aan (Cd1-xMnx)3As2

Author: Bouwens, C., 31 Aug 1981

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Blom, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Synergie in facilitaire inkoop : het ontwerp van een aanpak om het facilitaire inkoopvolume onder Stork concern-inkoopcontracten te verhogen

Author: van Aert, J., 31 Aug 2000

Supervisor: Rozemeijer, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Natuurlijke taal volgens Montague en volgens Cresswell

Author: Meuffels, J., 31 Aug 1976

Supervisor: Peremans, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aleph galerij en Babel bibliotheek

Author: Hermkes, J., 30 Sep 1993

Supervisor: Loerakker, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Uitbreiding van de in/uitvoermogelijkheden van een versie van PASCAL op een B7700

Author: Worms, C., 31 Aug 1981

Supervisor: Lunbeck, R. (Supervisor 1) & Potters, M. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Design for a new distribution structure

Author: Hanrats, J., 30 Sep 1993

Supervisor: van den Hurk, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Towards a hybrid fluid-Monte Carlo model for pulsed hollow cathode discharges

Author: Beks, M., 31 Dec 2003

Supervisor: Brok, W. (Supervisor 1), Broks, B. (Supervisor 2) & van der Mullen, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File