Find Student theses

De voeding en verdeling van het eigen-bedrijf in een nieuwe thermische centrale

Author: Timmer, A., 31 Jul 1964

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Precisie kapillaire gaschromatografie

Author: Luyten, J., 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

SPIXE : een plaatsafhankelijke sporenelementen analyse met behulp van door protonen geinduceerde röntgenstraling

Author: Hoffman, L. J., 31 Aug 1981

Supervisor: Prins, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het gedrag van druk en flow in de aorta net na klepsluiting : theoretische modelvorming en experimentele toetsing van een een-dimensionaal model

Author: Jacobs, B., 31 Aug 1981

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1), Veenstra, P. (Supervisor 2), van Steenhoven, A. (Supervisor 2), van Dongen, M. (Supervisor 2) & van Renterghem, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Bestaat de "rupsband-beweging" van de rode bloedcel? : een tweedimensionaal model

Author: van Zoest, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1) & Ouwerkerk, van, H. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De invloed van zuurstof op de mikrobiologische oxydatie

Author: van Straten, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Ontwikkeling van een regelstrategie voor een multivariabel proefproces

Author: Sterken, A., 31 Aug 1975

Supervisor: Rademaker, O. (Supervisor 1), Nagel, A. (External person) (Supervisor 2) & Bottram, A. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het fokusseren van een bundel alkalihalogeniden met elektrostatische 4- en 6-pool lenzen

Author: Versteeg, F., 31 Aug 1975

Supervisor: Everdij, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De ontwikkeling van de transistor bij Philips

Author: Verbong, G., 31 Aug 1981

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1), Lintsen, H. (Supervisor 2) & Ruiter, de, W. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

The organisation of multi-functional logistic projects : an evaluation research

Author: Groenen, J. A., 30 Jun 1989

Supervisor: Verzellenberg, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Radiële electrische multipool matrixelementen voor inelastische verstrooiing

Author: Arnoldus, H., 31 Aug 1982

Supervisor: Tolsma, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Cordis : een inventarisatie

Author: van den Heuvel, H., 30 Jun 1989

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Condensatieverschijnselen bij schokreflectie in een dampvormig medium aan een wand

Author: Bosma, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & van Dongen, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

A framework to measure customer satisfaction

Author: van der Noort, R., 30 Jun 1989

Supervisor: Govers, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Infrarood-onderzoek van op katalysatoren geadsorbeerde molekulen

Author: Kuiper, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Nauwkeurigheid en foutenbronnen in kwalitatieve gaschromatografische analyse

Author: Rijks, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Mergelbranden in een gefluidiseerd bed

Author: Verkoelen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Kerosene stoves and single wick fuel burning

Author: Verhoeven, N., 28 Feb 1989

Supervisor: Krishna Prasad, K. (Supervisor 1), Nieuwvelt, C. (Supervisor 2) & Verhaart, P. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Materiaalaanvoer in een JIT produktieomgeving

Author: Joosten, M., 30 Apr 1989

Supervisor: ten Hoope, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Toestandsbeschrijving voor de ongeborene : een inleidende studie

Author: Veth, A., 31 Jan 1970

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Produktiebeheersing bij NSA metaalindustrie

Author: Tax, M., 30 Apr 1989

Supervisor: Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een isodensimeter voor televisiebeelden

Author: Bloembergen, D., 31 Aug 1972

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een onderzoek naar verbeteringen in de functionaliteit van een softwarepakket voor productiebesturing

Author: Huynen, E., 30 Apr 1989

Supervisor: Igel, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Amplitude- en fasemeting van 10 MHz signalen

Author: Wielders, P., 31 Jan 1976

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Energiemanagement bij lage energieprijzen : de ontwikkeling van een informatie-systeem!!

Author: Groenewoud, R., 30 Apr 1991

Supervisor: Veldhuis, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Beslissingsondersteuning bij de transportplanning

Author: Platier, E., 30 Apr 1989

Supervisor: Hegge, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De produktie van 81Rb/81mKr-generatoren aan de THE voor toepassing in de nucleaire geneeskunde

Author: Witsenboer, A. & Mulders, J., 31 Aug 1981

Supervisor: Hagedoorn, H. (Supervisor 1), Janssen, A. (Supervisor 2) & Bruil, W. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Condensatie-onderzoek aan de achterwand van een schokbuis

Author: Bussmann, P., 31 Aug 1980

Supervisor: van Dongen, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Partiële hydrogenering van pregnadieenolonacetaat in een trickle bed reactor

Author: Bancken, E., 31 Aug 1970

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Netstoring in een laagfrequent audiosysteem

Author: Stienstra, A., 31 Mar 1977

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een Sample-schrijver voor lage frequenties (gedeelte van een schakeling)

Author: Kuipers, L., 31 Mar 1969

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De frekwentiestabiliteit van een oscillator in een phase-locked loop

Author: Janson, A., 31 Jan 1975

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Cohesiekrachten in gefluidiseerde systemen

Author: van den Berg, F., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Karakteristieken van vlamionisatiedetectoren

Author: Kerkhof, P., 31 Aug 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Metingen van gelijktijdig zuurstof- en kooldioxidetransport in hemoglobine-oplossingen

Author: Heijnen, J., 31 Aug 1983

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1), Ouwerkerk, van, H. (External person) (Supervisor 2), Breepoel, P. (External person) (Supervisor 2) & de Koning, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een onderzoek naar de structuur van Bi2Mo2O9, Bi2O3,2MoO3

Author: van den Elzen, A., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

De gasfase-oxidatie van 1-methylnaftaleen in een fixed-bed met Cd/SiO2 als katalysator

Author: Croes, J., 31 Aug 1970

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1) & Heynen, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Multiprocessorsystemen

Author: Dings, P., Janssen, M. & Köllner, E., 31 Aug 1976

Supervisor: Dekker, G. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een procedure voor het vergelijken van de kwaliteit van de dimbundel van autokoplantaarns

Author: Vissers, J., 31 Aug 1975

Supervisor: de Boer, J. (Supervisor 1) & Bindels, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Visco-elastisch gedrag van monolagen : metingen aan monolagen bestaande uit geëxtraheerde zenuwmembraan-componenten

Author: Beumer, T., 31 Aug 1981

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & Snik, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Some aspects of waves in Vlasov-plasmas

Author: Nijs, J., 31 Aug 1986

Supervisor: Sluijter, F. (Supervisor 1) & Das, K. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Ionisatie-verschijnselen in de temperatuurgrenslaag aan de schokbuisachterwand

Author: Zijl, W., 31 Aug 1973

Supervisor: Huttenmansfeld, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File