Find Student theses

Een apparaat voor het verrichten van tellingen volgens bepaalde telmethoden aan het responsiesignaal van een vermoeiingsmachine

Author: Nachbar, G., 30 Sep 1974

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Modelvorming van en experimenten aan een draadinjekteur

Author: Snoeij, J., 31 Aug 1982

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1), van Dongen, M. (Supervisor 2) & Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De ontwikkeling van de transistor bij Philips

Author: Verbong, G., 31 Aug 1981

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1), Lintsen, H. (Supervisor 2) & Ruiter, de, W. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Condensatie-onderzoek aan de achterwand van een schokbuis

Author: Bussmann, P., 31 Aug 1980

Supervisor: van Dongen, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een onderzoek naar het warmtegeleidingsvermogen van binaire gasmengsels

Author: Ketelaars, P., 31 Aug 1975

Supervisor: Dijkema, K. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Diffusion of oxygen and oxygenated myoglobin in the respiring smooth muscle of the chicken gizzard

Author: van Haren, R., 1975

Supervisor: Leeden, van der, P. (External person) (Supervisor 1), Veenstra, P. (Supervisor 2) & Kreuzer, F. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Een isodensimeter voor televisiebeelden

Author: Bloembergen, D., 31 Aug 1972

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1301

Author: Rijpert, F., 1 Mar 1987

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het interactieve programmapakket SATER met betrekking tot multivariabele systemen en de identificatie daarvan volgens Guidorzi

Author: Bollen, R., 31 Aug 1981

Supervisor: Dekker, G. (External person) (Supervisor 1), de Mol, C. (Supervisor 2) & Betlem, B. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Gezinszorg op maat : organisatieverandering bij de gezinszorg Weert

Author: Odekerken, J., 31 May 1986

Student thesis: Master

Enige aspecten van lange, lage watergolven

Author: Bontekoe, I., 31 Aug 1981

Supervisor: ten Eikelder, H. (Supervisor 1) & Broer, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Verbetering van de kostenbewaking voor de informatieverwerking van een bestaand bouw-productiebedrijf

Author: Dumoulin, M., 31 Aug 1985

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Pons bij centrisch belaste middenkolommen

Author: Munninghoff, H. C. & Rijvers, J., 1985

Student thesis: Master

Een visie op onderhoud, aansprakelijkheid en garantie in de bouw: faktoren van invloed op het gebruik van meerjaren onderhoudskontrakten door een aannemer

Author: Postma, E., 31 Aug 1986

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1), Erkelens, P. (Supervisor 2) & Tempelmans Plat, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Set-up and calibration of a neutron spectrometer based on proton-recoil and time-of-flight techniques

Author: Koppelmans, H., 31 Aug 1981

Supervisor: Hagedoorn, H. (Supervisor 1) & Liskien, H. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De krachtswerking van stalen verbindingen tussen dragende betonnen wandelementen

Author: Thijs, J. & Schravendeel, P., 28 Feb 1986

Supervisor: Kamerling, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Dynamische metingen aan monolagen : het gebruik van video bij metingen met tracerdeeltjes

Author: Kouijzer, W., 31 Aug 1981

Supervisor: Poulis, J. (Supervisor 1) & Snik, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De invloed van de bellen op de electrolytweerstand bij waterelectrolyse onder geforceerde convectie

Author: Geraets, J., 31 Aug 1980

Supervisor: Sillen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Spectrale opscherping van spraak

Author: de Gruyter, D., 31 Aug 1980

Supervisor: Bouma, H. (Supervisor 1), Poulis, J. (Supervisor 2) & Duifhuis, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Ontzwavelingskatalysatoren van het type CoO-MoO3-Al2O3

Author: van Sint Fiet, T., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

De puntspreidfunktie als basis voor een kwantitatief model ter voorspelling van de detektiedrempels van kwasi-statische visuele details

Author: Heynen, H., 1980

Supervisor: Bouma, H. (Supervisor 1), Rademaker, O. (Supervisor 2), Roufs, J. (Supervisor 2) & Blommaert, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Vergelijking van een aantal schattingsmethoden gekoppeld aan twee speciale binaire ingangssignalen

Author: van Meurs, E., 31 Aug 1979

Supervisor: de Ron, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het mengen van polycarbonaat en polystyreenacrylonitril

Author: Dujardin, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 875

Author: van den Bergh, W., 31 Aug 1983

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1), Bekaert, G. (Supervisor 2) & van Zeijl, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Laboratorium onderzoek naar ontwerpcriteria voor klimaatramen

Author: Renes, S., 28 Feb 1986

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het mechanisme van het bleken van olien : omzettingen aan de onverzadigde vetzuren van triglyceriden bij de behandeling met bleekaarde

Author: Lukkenaer, J., 31 Aug 1969

Supervisor: Boekenoogen, H. (External person) (Supervisor 1) & van den Bosch, G. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Katalytische oxidatie van buteen-1 over antimoon-uraan katalysatoren

Author: Houtman, P., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

The calculation of a turbulent boundary layer following a step change in surface roughness

Author: Douwes, J., 31 Aug 1980

Supervisor: Koppius, A. (External person) (Supervisor 1) & Krishna Prasad, K. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het etsen van koper in ferrichloride oplossingen

Author: van Nunen, P., 31 Aug 1969

Supervisor: Hoogland, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van een niet-Maxwellverdeling voor de elektronen op het ionisatieproces in het plasma van een MHD-generator

Author: Manders, A., 31 Aug 1981

Supervisor: Rietjens, L. (Supervisor 1), Schram, D. (Supervisor 2) & Veefkind, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Adsorptiekinetiek in de vloeistoffase aan molekulaire zeef 5 A

Author: Prinsen, P., 31 Aug 1969

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Oxidatie van propeen over bismuth-molybdaat

Author: Wetzels, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Kapillaire gaschromatografie

Author: Quirijns, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van viscositeit op mengen in een extruder

Author: Broeksema, E., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Diëlektrische verschijnselen van kalkzandsteen

Author: Hamstra, L., 31 Aug 1969

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Dekker, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Hanteren van aanloop onzekerheid binnen MRP-COPICS

Author: de Moor, R., 31 Aug 1983

Student thesis: Master

Optische detectie van magnetisering in dunne permalloy-lagen

Author: Ludikhuize, A., 31 Aug 1970

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Hardon, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File
File

Experiment voor het meten van de dynamische functies van het reactor systeem Athene met binaire perturbatiesignalen

Author: van Heel, H., 31 Aug 1969

Supervisor: Brouwers, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het bouwen van een wisselstroomopstelling voor het meten van het gewone Hall effekt aan mangaanferrieten

Author: Vialle, A., 31 Aug 1969

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Brabers, V. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Contactloze metingen aan hoogohmige materialen

Author: Baghuis, L., 31 Aug 1969

Supervisor: Zwikker, C. (Supervisor 1) & Hardon, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Experimenten met een dunne halfgeleiderdetector

Author: Knapen, M., 31 Aug 1968

Supervisor: Poppema, O. (Supervisor 1) & Klein, S. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Digitale regeling van een warmtewisselaar

Author: de Waal, J., 31 Aug 1968

Student thesis: Master

File

Combi-bad

Author: Schoenmakers, P., 31 Aug 1978

Supervisor: de Lange, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Report on: The floating wire measuring method, Beam scanning with direct display of the beam quality

Author: Ooms, P., 31 Aug 1972

Supervisor: Hagendoorn, H. (External person) (Supervisor 1) & Broer, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Informatiepunten in de gezondheidszorg : waarom, wat en hoe

Author: Aerts, P., 29 Feb 1984

Supervisor: Mercx, R. (Supervisor 2) & Bakker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master