Find Student theses

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 1585

Author: de Jong, P., 31 Aug 1989

Student thesis: Master

Renoveren - vervangen . Ontwerp gefaseerde vervangende nieuwbouw te Amsterdam

Author: Elbers, A., 31 Aug 1978

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

T-hoog : herbestemming

Author: Heidecker, P., 31 Aug 1989

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verslag van het ontwerp voor een woonstraat aan de Smalle Haven in het centrum van Eindhoven

Author: Bonnemayer, J., 31 Aug 1979

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Huisvuilslakken

Author: van de Wouw, L., 31 Aug 1980

Supervisor: de Krijger, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Evenementenhal . Tentoonstelsel . Brandweerkazerne Venlo

Author: Cobussen, H., 31 Aug 1989

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Stalen kolomkop in een betonnen plaatvloer

Author: Cats, D., 31 Aug 1989

Supervisor: Stark, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Organisatie van buurtbeheer : onderzoek naar de wijze waarop beheeraktoren de samenwerking en organisatie in het buurtbeheer van naoorlogse wijken vormgeven

Author: Meeuwis, P., 31 Aug 1989

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Moskeeen en metselaars in de regio van Djenne

Author: van der Velden, R., 31 Aug 1989

Student thesis: Master

Het nieuwe spoor : een stimulans voor de stad : het stimuleren van de na-oorlogse particuliere woningverbetering door de gemeenten

Author: Timmermans, G. & Zwartkruis, H., 31 Aug 1988

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp voor het Nederlands Architectuurmuseum te Rotterdam

Author: Graven, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Martini Bianco

Author: Schuurman, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Slebos, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

En de zee was niet meer

Author: van der Veen, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

C.A.D. - NEVANCO woningbouw : ontwerphulpmiddel voor een systeembouwer

Author: Waegemaekers, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Wagter, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Positioneren van prefab elementen en bekistingen

Author: Geraats, P. & Weren, P., 30 Jun 1989

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Kinderhotel Aruba

Author: Koesters, G., 1989

Student thesis: Master

Vista : een gebruiker- en ontwerperonderzoek

Author: Haarmans, G., 30 Jun 1989

Student thesis: Master

Concertgebouw Den Bosch

Author: de Wilde, M., 30 Jun 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Sporthal Tongelreep . Bepaling van overgangsweerstanden in een hot-box opstelling

Author: Dirks, H., 31 Aug 1989

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwen in de binnenstad Eindhoven : een studie naar de vergeten uitgangspunten het tweedehands bouwmateriaal van de binnenstad

Author: Beekman, P., 31 Aug 1988

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bekistingsinzet : een aanzet tot verbetering van het materieelbeheer in een bouwbedrijf

Author: Zuthof, F., 30 Jun 1989

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vier woningen en winkels

Author: Sangers, J., 31 Aug 1989

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Helmond-West . Van palmboom tot Horta

Author: Dijk, G. & Kandelaars, A., 31 Aug 1977

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Buurthuis Stein

Author: Janssen, J., 31 Aug 1976

Student thesis: Master

Inspraak bij het ontwerpen van stadsvernieuwingsplannen

Author: Vording, D. & van Dongen, A., 31 Aug 1976

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verhoudingen in het bouwproces . Het open systeem

Author: Walraven, P. & Vermolen, H., 31 Aug 1975

Supervisor: Duyster, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Frankenbosch : draagstruktuur

Author: Buijs, O., 31 Aug 1975

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Woningbouw en kapitaal : begin en einde van de volkshuisvesting : kleine politieke ekonomie van de volkswoningbouwkunde

Author: Cornelissen, W., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Organisatie van de afbouw

Author: Pols, I., 31 Aug 1980

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 117

Author: Geraedts, R. & Donkers, C., 31 Aug 1975

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Automatiseren van de kostenbewaking

Author: Huffmeijer, F., 31 Aug 1980

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouwsysteem plus plan voor Philipsdorp e.o.

Author: Bos, C. & Gerritsen, E., 31 Aug 1975

Supervisor: Bleker, B. (External person) (Supervisor 1), Janssen, L. (Supervisor 2), van der Vlugt, B. (Supervisor 2) & Zwarts, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Bestuursgebouw

Author: Vennink, G., 31 Aug 1980

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een plan voor het Heerlense hart . Vingeroefeningen

Author: Coenen, J., 31 Aug 1976

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Concertgebouw

Author: Stallen, M., 31 Aug 1976

Student thesis: Master

De universiteit in de wijk : een studie naar weefsel- en dragertypen

Author: Engelman, M., 31 Aug 1976

Student thesis: Master

Klooster : analyse kloostergebouw

Author: Kerssemakers, E., 31 Aug 1976

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Gemeenschapshuis te Oirschot . Recreatief-educatief projekt "De Hamsche Bouwing"

Author: van Lieshout, A., 31 Aug 1979

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vraag en aanbod van warmte bij stadsverwarming

Author: van Appeven, M., 31 Aug 1988

Supervisor: Vorenkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verankeren van Arapree (ARAmid PREstressing Element) met behulp van een wigverankering

Author: Steenhuis, G., 31 Aug 1988

Supervisor: Scherpbier, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het toepassen van breedplaten in een paddestoelvloer

Author: Bunkers, J., 31 Aug 1988

Supervisor: Scherpbier, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming Philips-Bedrijfsschool tot bedrijvencentrum

Author: Janssen, P. & van Tuijn, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Levensduurkosten van productiegebouwen : de relatie tussen levensduurkosten en het gebruik van productiegebouwen

Author: Hogenboom, R., 31 Aug 1987

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master