Find Student theses

Periodetijd- en amplitudemetingen aan ultrageluidspulsen bij ultrasone tomografie

Author: Baars, A., 31 Dec 1987

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A spectrometer for low field magnetic resonance imaging

Author: van den Berg, N., 31 Dec 1987

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Real-time trajectory planning along a predefined path

Author: Wolters, L., 31 Aug 1987

Supervisor: Kylstra, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A system for defining and generating motion video test pictures using arbitrary sync systems

Author: Groenenboom, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Frekwentiesynthese met behulp van phase-locked-loops, toegepast in een centrale frekwentiegenerator van een ontvanger voor satellietkommunikatie

Author: Blankenstijn, W., 30 Sep 1975

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Produktiebesturing bij Van Wijhe Verf BV

Author: Hamen, H., 31 Aug 1986

Supervisor: Stel, J. (Supervisor 2) & Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Minimalisatie van niet-lineaire vervorming in tegengekoppelde versterkers

Author: Hendriks, R., 31 Mar 1971

Supervisor: Butterweck, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een optische FSK phase diversity Delay and Multiply ontvanger

Author: van Assche, J., 31 Aug 1991

Student thesis: Master

File

Identificatie met gescheiden criteria op modelfout en meetfouten

Author: Rademakers, M., 31 Dec 1987

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

An ATM adaptation layer for signalling

Author: van den Elsen, R., 31 Aug 1991

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The Adaptive Resonance Theory network : (clusterings)behaviour in relation with Brainstem Auditory Evoked Potential patterns

Author: Freriks, L., 31 Dec 1993

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwerp van een non-blocking netwerk voor een digitale telefooncentrale

Author: Dieleman, J., 31 Aug 1987

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Realisatie van een 16kbit/s spraakcodec gebaseerd op de multipuls lineaire predictieve coderingstechniek met een digitale signaalprocessor

Author: Hendriks, R., 31 Aug 1987

Supervisor: van der Plaats, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een computerinterface voor een voorbewerkingseenheid van video-signalen

Author: de Vries, J., 30 Oct 1987

Supervisor: Kylstra, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De boogontlading in hoogspanningssmeltveiligheden

Author: Kanters, A., 31 Dec 1983

Supervisor: van den Heuvel, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Stamperij Kon. Fabrieken Diepenbrock en Reigers Ulft N.V.

Author: te Gussinklo Ohmann, H., 31 Aug 1970

Supervisor: de Beer, V. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De verwerking van kunstmest bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

Author: van den Berg, F., 31 Aug 1971

Supervisor: Monhemius, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Studie naar het elektrische veld in een transformator met axiale spanningsopbouw

Author: van den Braak, B., 31 May 1972

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een oktaafdeler berustend op het modulatie principe

Author: Huijts, A., 1 Sep 1974

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een pH-meter voor het meten in bloed

Author: Bregman, R., 31 Aug 1980

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Afstembaar bandfilter

Author: Dijkman, W., 28 Feb 1978

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

A reflector antenna with a shaped beam, using a dual-mode corrugated feed

Author: Frijters, H., 28 Feb 1978

Supervisor: van der Kooij, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar de keuze van het voorraadassortiment van reservedelen van vliegtuigen

Author: Beyen, M., 31 Aug 1986

Supervisor: Geraerds, W. (Supervisor 2) & Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een dubbele integrator uitgevoerd met transistoren

Author: Breukers, K., 30 Jun 1965

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Afscherming van hoogspanningslijnen tegen direkte blikseminslag

Author: Neus, E., 31 Aug 1990

Supervisor: Antal, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Vooronderzoek naar en invoer van standaardsoftware bij de Nederlandse Radiateuren Fabriek

Author: Horsmans, R., 31 Aug 1986

Supervisor: Uyttenhove, H. (Supervisor 1) & Bemelmans, T. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Aanzet tot een praktijk richtlijn kwaliteitsborging van de voedingsverzorging in instellingen

Author: Driessen, R., 30 May 1986

Supervisor: Govers, C. (Supervisor 1) & Kirkels, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De implementatie van Data Management bij Oce-van der Grinten NV

Author: van Norel, J., 31 Aug 1986

Student thesis: Master

De voeding en verdeling van het eigen-bedrijf in een nieuwe thermische centrale

Author: Timmer, A., 31 Jul 1964

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Precisie kapillaire gaschromatografie

Author: Luyten, J., 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De invloed van zuurstof op de mikrobiologische oxydatie

Author: van Straten, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

The organisation of multi-functional logistic projects : an evaluation research

Author: Groenen, J. A., 30 Jun 1989

Supervisor: Verzellenberg, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Cordis : een inventarisatie

Author: van den Heuvel, H., 30 Jun 1989

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

A framework to measure customer satisfaction

Author: van der Noort, R., 30 Jun 1989

Supervisor: Govers, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Infrarood-onderzoek van op katalysatoren geadsorbeerde molekulen

Author: Kuiper, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Nauwkeurigheid en foutenbronnen in kwalitatieve gaschromatografische analyse

Author: Rijks, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Keulemans, A. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Mergelbranden in een gefluidiseerd bed

Author: Verkoelen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Materiaalaanvoer in een JIT produktieomgeving

Author: Joosten, M., 30 Apr 1989

Supervisor: ten Hoope, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Toestandsbeschrijving voor de ongeborene : een inleidende studie

Author: Veth, A., 31 Jan 1970

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Produktiebeheersing bij NSA metaalindustrie

Author: Tax, M., 30 Apr 1989

Supervisor: Wijngaard, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek naar verbeteringen in de functionaliteit van een softwarepakket voor productiebesturing

Author: Huynen, E., 30 Apr 1989

Supervisor: Igel, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Amplitude- en fasemeting van 10 MHz signalen

Author: Wielders, P., 31 Jan 1976

Supervisor: Zaalberg, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Energiemanagement bij lage energieprijzen : de ontwikkeling van een informatie-systeem!!

Author: Groenewoud, R., 30 Apr 1991

Supervisor: Veldhuis, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master