Find Student theses

De aanzet voor een netwerkanalyse programma met stuksgewijs lineaire modellen

Author: Verhallen, F., 29 Feb 1984

Supervisor: van Bokhoven, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De aap en de vis : de introduktie van een bedrijfskundig ontwerp bij de Tanzania Mechanical Engineers Co-operative Society, Dar es Salaam

Author: Bossche, N., 30 Nov 1982

Supervisor: Theeuwes, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De absorptie van geluid door lucht: invloed op akoestische parameters

Author: Wenmaekers, R., 30 Sep 2006

Supervisor: Hak, C. (Supervisor 1), van Luxemburg, L. (Supervisor 2) & Martin, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De academie Sint Joost in Breda . Ontwerp voor een Akademie voor Beeldende Kunst

Author: van Hecke, C., 31 Aug 1982

Supervisor: Eijkelenboom, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De acceptatie van maatregelen in het Energie Prestatie Advies : framing van informatie over energiebesparende maatregelen

Author: Krispijn, J., 31 Aug 2001

Supervisor: Meijnders, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Deacidification of edible oils and fats using liquid/liquid extraction in a packed column

Author: Mols, R., 31 Mar 1992

Supervisor: Herman De Groot, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De actieve site voor de methanolsynthese over bimetallische FeIr katalysatoren

Author: Schipper, E., 30 Jun 1989

Supervisor: van Gruijthuijsen, L. (Supervisor 1) & Niemantsverdriet, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De actieve watergevel: een onderzoek naar energie leverende en comfort verhogende gevelelementen voor woontorens

Author: Deguelle, D., 30 Jun 2006

Supervisor: Lichtenberg, J. (Supervisor 1), Timmermans, A. (Supervisor 2) & Schellen, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De activerende lesvorm in de klas

Author: Verlinden, M., 31 Aug 2016

Supervisor: Sanders, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De activering van de ontzwavelingskatalysator door kobalt

Author: Engelen, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Deactivering van de Pt/C katalysator bij de oxidatie van glucose

Author: Duisters, H., 31 Aug 1985

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Dijkgraaf, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deactivering van platina op kool katalysatoren tijdens de oxidatie van natrium-D-gluconaat

Author: Frijns, P., 28 Feb 1989

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1), Dijkgraaf, P. (Supervisor 2) & Schuurman, Y. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De actuator schijf met uniforme, axiale krachtverdeling : een kritische studie van 100 jaar sleutelen aan de klassieke theorie

Author: Peters, M., 28 Feb 1989

Supervisor: Hirschberg, A. (Supervisor 1), Kuik, van, G. (External person) (Supervisor 2) & Smulders, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De adaptieve regeling van een lineair proces m.b.v. de "Open Loop Optimal Feedback" methode

Author: Bruinsma, W., 31 Jan 1979

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De ADC, DAC en selektieschakelaars van de abonneegroep van een TDM-centrale

Author: Backus, F., 30 Nov 1971

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De ademhalingsfrequentiemeter

Author: Bogaarts, A., 31 Jul 1995

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Deadlock and concurrency

Author: Vrolijk, M., 31 Aug 1978

Supervisor: Dijkstra, E. (Supervisor 1), Feijen, W. (Supervisor 2) & Rem, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deadlock avoidance and detection for the grid-based AGV-sorter system

Author: van Weert, M., 7 Aug 2019

Supervisor: Pogromskiy, A. (. (Supervisor 1) & van Eekelen, J. A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deadlock-free message routing in processor networks

Author: Struik, P., 31 Jan 1988

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Deadlock properties expressed in terms of trace theory

Author: Huis in 't Veld, R., 1 Apr 1987

Supervisor: Rem, M. (Supervisor 1), Kruseman Aretz, F. (Supervisor 2) & Kaldewaij, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De administratieve organisatie bij een samenwerkingsvorm in de detailhandel

Author: de Kort, H., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

De adoptie van systeemarchitectuur-oplossingen bij SiemensVDO Automotive

Author: Baboelal, S. D., 31 Aug 2003

Supervisor: Royakkers, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De adsorptie van propaan aan een suspensie van aktieve kool in water

Author: Kars, R., 31 Aug 1977

Student thesis: Master

De adsorptie van symmetrische quaternaire ammoniumionen op silica

Author: Vaessen, G., 31 Aug 1995

Supervisor: Stein, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De afbraak van de recalcitrante component benzeen in een biofilter

Author: Kampen, van, W., 1986

Supervisor: Ottengraf, S. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De afbraak van dichloormethaan in een biowasser

Author: Cuperus, J., 31 Aug 1986

Supervisor: Ottengraf, S. (Supervisor 1), Meesters, J. (Supervisor 2) & Tels, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De afbraak van propeen door oxidatie in corona-ontladingen

Author: Kemerink, P., 31 Aug 1976

Student thesis: Master

De afbraak van recalcitrante componenten met een biologisch filter

Author: Rozema, H., 31 Aug 1985

Supervisor: Thoenes, D. (Supervisor 1) & Ottengraf, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deaf dance division

Author: Bömer, L., 2006

Supervisor: van Tienhoven, R. (Supervisor 1), Terken, J. (Supervisor 2) & Martens, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Bachelor

De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten : een meetinstrument voor strategisch voorraadbeheer

Author: Tibosch, G., 31 Aug 1994

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & Rikhof, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De afstemming van de CREM-Organisatie op de CRE-strategie: een onderzoek naar de invloed van de CRE-strategie op de CREM-organisatie

Author: Ploumen, T., 30 Nov 2014

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Appel - Meulenbroek, H. (Supervisor 2) & Bos, L. C. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

De aktieve leegte

Author: Kroese, M., 31 Aug 1988

Supervisor: Bekaert, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Deaktivering van platinakatalysatoren tijdens de oxidatie van natrium-D-gluconaat

Author: Schuurman, Y., 1 May 1987

Supervisor: van der Wiele, K. (Supervisor 1) & Dijkgraaf, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Deaktivering van Pt/C katalysatoren tijdens de oxidatie van glucose

Author: Rijk, M., 31 Aug 1986

Supervisor: Dijkgraaf, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De aktiviteit en stabiliteit van de zeoliet HZSM-5

Author: van Houtert, F., 31 Aug 1980

Student thesis: Master

De aktiviteit van enige chroom bevattende katalysatoren bij de polymerisatie van etheen

Author: Groeneveld, C., 31 Aug 1972

Student thesis: Master

Dealer economics

Author: Oostelbos, C., 31 Mar 1994

Supervisor: Bakker, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De alfa en beta looddioxide verhouding in de massa van positieve loodaccuplaten

Author: Verbeeten, G., 31 Aug 1964

Student thesis: Master

Dealing with brand equity in an international sales joint venture: a case study at Vascobelo

Author: Nak, F., 30 Apr 2013

Supervisor: Duijsters, G. (Supervisor 1) & Meijer, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Dealing with Vierhaven Rotterdam

Author: Timmermans, H., 31 Oct 2001

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De Almerespoorlijn en evaluatie in het planningsproces

Author: ter Haar, W., 31 Aug 1980

Supervisor: Goudappel, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De alomtegenwoordige stad

Author: Mekking, M. W., 30 Jun 2003

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1), Lorzing, J. (Supervisor 2) & Sap, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De ambtelijke adviesprocedure aan het college van Burgemeester en Wethouders in de Gemeente Helmond

Author: Bots, R., 31 Aug 1979

Supervisor: Feitsma, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De ambtelijke samenwerking in de agglomeratie Eindhoven

Author: van der Zon, R., 31 Aug 1978

Supervisor: Feitsma, H. (Supervisor 1) & Zwaan, G. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De ammoxidatie van propeen tot acrylonitril over Bi2O3.MoO3 als katalysator

Author: Voet, J., 31 Aug 1973

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1) & Lankhuijzen, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master