Find Student theses

Het verhuurproces van kantoorhuisvesting : de honger naar huurders

Author: Brentjens, M. M., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Tarifering van beheeractiviteiten : een onderzoek naar de kostprijs van de produkten van een commercieel beheerbedrijf in onroerend goed

Author: Vennegoor, J., 31 Dec 1993

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glashart Leerdam

Author: van de Moosdijk, S., 30 Nov 1993

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Fascinatie voor het Groninger landschap

Author: Warmolts, K. A., 31 Mar 1994

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Levensduren en kosten : het bereken[en] van kosten over de vraagperiode van varianten voor een technisch ontwerp van een gebouwdeel

Author: van den Dool, J., 31 Mar 1994

Supervisor: Tempelmans Plat, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming vliegbasis : huisvesting van de groep helikopters op de vliegbasis Gilze-Rijen

Author: Massop, J., 31 May 1994

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1), Hofman, H. (Supervisor 2) & le Nobel, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het maken van een terreinplan : de bouwplaats als tijdelijke fabriek

Author: van de Ven, H., 31 Aug 1995

Supervisor: Poortman, E. (Supervisor 2) & Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Van Kazerne tot gedifferentieerde leefomgeving : herinrichting van de "voormalige" Tapijnkazerne in Maastricht

Author: Dolmans, L., 31 Aug 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De Marche Rose : cultureel handelscentrum in Bamako : een onderzoek naar en een structuurschets voor het handelscentrum van Bamako : een ontwerp voor een nieuwe Marche Rose

Author: Bierman, J., 31 Aug 1995

Supervisor: Erkelens, P. (Supervisor 2) & Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerpen in Antwerpen : een ontwerpvoorstel voor een inbreidingsgebied gelegen in het Sint Andrieskwartier

Author: Damen, P., 31 Aug 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Helmond : van stadsregionale visie naar binnenstedelijk ontwerp

Author: Rypkema, J. & Oosting, M., 31 Aug 1995

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hoogbouw : verslag van het literatuuronderzoek tijdens de programmafase

Author: Evers, P., 31 Oct 1995

Supervisor: Gijsberts, P. (Supervisor 2) & Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Thermisch gedreven stroming rond warmtebronnen

Author: Boot-Dijkhuis, R., 31 Aug 1995

Supervisor: Rutten, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een instructie voor de werkvoorbereider om de vijzelwerkzaamheden te verwerken in het bouwkundige uitvoeringsplan

Author: Adan, M. J., 31 Aug 1995

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Kathedraal der beweging

Author: Smeets, A., 31 Dec 1995

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Validatie van 2 modellen om een constructiegeluidbron te beschrijven

Author: Schuddeboom, J., 31 Oct 1995

Supervisor: Martin, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Herbestemming van een pakhuis te Rotterdam

Author: Arts, S., 31 Oct 1995

Supervisor: Henket, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Between, in, around, over and through : wonen in de tropen

Author: Durgaram, M., 31 Jan 1996

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp voor een asielzoekerscentrum

Author: Lafnoune, M., 31 Dec 1995

Supervisor: Loerakker, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Onverwoestbaar fragiel

Author: de Jong, B., 1995

Student thesis: Master

Dropping science

Author: Maurer, M., 31 Aug 1995

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1) & Westra, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het ontwerpen van de uitvoering : ontwikkeling van een model dat het proces beschrijft van het eerste deel van het ontwerpen van de uitvoering

Author: Niersman, M. & Perik, E., 31 Jan 1996

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Vastert, E. (Supervisor 2) & Vissers, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Boekomslag : de plaats van het boek in de historische binnenstad

Author: Willemse, R., 30 Sep 2001

Supervisor: Kieckens, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

"Flex-toren" : ontwerp voor een multifunctioneel flexibel hoogbouwproject

Author: Strating, H., 31 Aug 2001

Supervisor: van Herwijnen, F. (Supervisor 1), Hoenderkamp, J. (Supervisor 2) & Janssen, J. F. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De villa als lijdend voorwerp ontleed : een herorientatie op het wonen

Author: Landman, P., 31 Aug 2001

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glazen lamellensystemen : een potentiele verbetering voor de toekomst

Author: Leenders, P., 31 Aug 2001

Supervisor: Post, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Oorden van consumptie

Author: te Witt, J., 30 Jun 2001

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Optimalisering van een generator-windturbine combinatie

Author: van de Broek, B., 30 Jun 2001

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek naar adiabatische koeling in combinatie met hemelwater en de vergelijking met alternative en conventionele koelsystemen

Author: Doens, M. T., 31 Aug 2001

Supervisor: Leijendeckers, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Vastgoeddata binnen ALM : op zoek naar consensus

Author: Verhaegh, M. H., 31 Aug 2001

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1) & Janssen, I. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Lelystad: de identitieit van een polderstad

Author: Arts, J., 31 Aug 2003

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1) & Snijders, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Functionele winkelcentra?! : een instrument ter optimalisatie van de functionele kwaliteit van planmatig opgezette winkelcentra

Author: Verkoeyen, J., 31 Aug 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Fontana's Dragbelt : strategie voor boulevard dragraces in Fontana - Southern California, USA

Author: Groener, J., 31 Aug 2003

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1), Yegenoglu, H. (Supervisor 2) & Achten, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een geprefabriceerde schaalconstructie

Author: Arts, R., 31 Oct 2003

Supervisor: Kleinman, C. (Supervisor 1), Hordijk, D. (Supervisor 2) & Kerstens, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Kopstuk : ontwerp van een crematorium en een rustplaats voor de levenden en de doden op de kop van het Java-eiland te Amsterdam

Author: Timmerman, A., 31 Aug 2003

Supervisor: Westra, J. (Supervisor 1), Gijsberts, P. (Supervisor 2) & Hofman, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Verzorgd wonen in Breda Noordoost

Author: Ghijsen, M., 31 Aug 2003

Supervisor: Smeets, J. (Supervisor 1) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een nieuw stadsgezicht : een stedebouwkundige studie van de openbare ruimte in de Nijmeegse binnenstad

Author: van Deelen, E., 31 Aug 1994

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Perspectieven voor middelhoogbouwcomplexen : een vergelijking van de diagnose van het Stedelijk Beheerplan met de waardering van de huidige bewoners ten behoeve van buurtbeheer

Author: van Haren, M., 31 Aug 1994

Supervisor: Fassbinder - Horr, H. (Supervisor 1), Valk, J. J. (External person) (Supervisor 2) & Smeets, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Lijmtechnologie in de bouw : een nieuwe toepassing en het lijmproces van die nieuwe toespassing

Author: van Hout, V., 31 May 1996

Supervisor: Maas, G. (Supervisor 1), Vissers, M. (Supervisor 2) & van Gassel, F. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een bibliotheek in Zwickau

Author: Passlack, W., 31 May 1996

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Crematorium

Author: van Meel, J., 31 May 1996

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1), van Zeijl, G. (Supervisor 2) & Kerssemakers, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Work in progress : ontwerp voor een muziekinstituut te Utrecht

Author: van Casteren, C., 30 Apr 1996

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De muur der vertraging : ontwerp van een gemeentehuis voor de gemeente Schoorl in Noord-Holland

Author: van Duin, R., 31 May 1996

Supervisor: Ruijssenaars, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Optimalisering realisatiemethode natuursteengevel : ontwikkelen van uitvoeringsalternatieven voor het "dichten" van open gevelstroken

Author: Schreurs, R. & Walter, R., 31 Oct 2001

Supervisor: van Hoof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Monteren van kolommen met behulp van aanslagen

Author: Molenkamp, N., 31 Oct 2001

Supervisor: van Hoof, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Renovatie en herbestemming van het voormalig groot seminarie in het complex Carpe Diem

Author: Umlauf, C., 31 Oct 2001

Supervisor: Post, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Dealing with Vierhaven Rotterdam

Author: Timmermans, H., 31 Oct 2001

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File