Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Menging in beluchtingsbassins: een modelonderzoek naar de axiale menging in beluchtingsbassins van het type drukbeluchting

Author: Verbruggen, G., 31 Aug 1979

Supervisor: Rietema, K. (Supervisor 1) & Ottengraf, S. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De militaire typecertificaat houder : voor de maritieme luchtvaart

Author: Kampman, J., 31 Aug 2002

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Katalytische oxidatie van buteen-1 met behulp van ijzeroxide-antimoonoxide katalysatoren

Author: van der Straaten, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

Het paradigma perspectief

Author: Tummers, T., 1988

Student thesis: Master

Bemonsterde PLL voor de horizontale synchronisatie van een digitale TV-ontvanger

Author: Heerkens, H., 31 Aug 1988

Supervisor: van Bokhoven, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Steunverlening aan individuele bedrijven

Author: van Noort, J., 31 Aug 1977

Student thesis: Master

Een beslissingsmodel voor melkverpakkingen

Author: Smits, D., 30 Jun 1991

Supervisor: van de Ven, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Plasmaferese : plasmascheiding uit bloed via mikroporeuze membranen : theoretische modelvorming en experimentele verifikatie

Author: van Herk, M., 31 May 1983

Supervisor: Massen, C. (Supervisor 1) & Oomens, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Rendementsevaluatie van medisch technische innovaties

Author: Mollink, J. & Mollink-Gruson, J., 29 Feb 2004

Supervisor: de Vries, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

TU Eindhoven. Fac. Bedrijfskunde : afstudeerverslagen, 2568

Author: Vogt, W., 31 Oct 1994

Supervisor: de Ron, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Ontwerp van een antennebesturing d.m.v. een digitale rekenmachine

Author: van Bloemendaal, R., 31 Mar 1970

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Automatisering en optimalisatie van Fibrous-productieplanning bij Devro/Teepak

Author: Verberk, J., 31 Jul 1997

Supervisor: van de Wal, J. (External person) (Supervisor 1), Vestjens, A. (Supervisor 2) & Willekens, E. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

Himesh, de markt en de mogelijkheden

Author: Zegveld, H., 31 Dec 1991

Supervisor: van der Marck, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aspecten van de conversie van X-8 (THE) systeemprocedures

Author: Dijkstra, E., 31 Aug 1972

Supervisor: Lunbeck, R. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Evaluatie van een werkstruktureringsprojekt te Lent

Author: Schimmel, D., 31 Aug 1975

Supervisor: Botter, C. (Supervisor 1) & Verweij, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

TU Eindhoven. Fac. Bouwkunde : afstudeerverslagen, nr. 44

Author: Bekkering, H., 31 Aug 1974

Supervisor: Apon, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Near-net-shape produktie van braammatrijzen

Author: Vugts, A., 30 Nov 1994

Student thesis: Master

File

Kwaliteitsverbeteringen bij Hoogovens Lange Produkten

Author: Prins, L. C., 31 Dec 1994

Supervisor: van der Bij, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Parallel ontwikkelen in het productrecreatieproces bij Stork PMT B.V. : een evaluatie-onderzoek

Author: Smit, J., 31 Oct 1997

Supervisor: Nagel, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

On the parametric and nonparametric prediction methods for electricity load forecasting

Author: Erisen, E., 31 Aug 2013

Supervisor: Tanrisever, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Akoestische detectie van slibdichtheden: feasibility study

Author: Janssen, H., 31 Oct 1981

Supervisor: Groendijk, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Produktie van woningwetwoningen in de 19-de eeuwse buurten

Author: van Erp, J. & van Diepen, E., 31 Aug 1981

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het ontwerp van een geprefabriceerde schaalconstructie

Author: Arts, R., 31 Oct 2003

Supervisor: Kleinman, C. (Supervisor 1), Hordijk, D. (Supervisor 2) & Kerstens, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Een besturingsconcept voor het softwareontwikkelingsproces bij Exact Alliances

Author: Klinkenberg, T., 30 Sep 1996

Supervisor: Kastelein, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Sustainable school design tool: integrating sustainability into the design and design process of primary and secondary schools in poverty-stricken areas of South Africa

Author: Reinink, M., 30 Sep 2004

Supervisor: van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Supervisor 1), Erkelens, P. (Supervisor 2), Lapperre, P. (Supervisor 2) & Gibberd, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Prestatieborging bedrijfshuisvesting

Author: Goebel, A., 31 Mar 1992

Supervisor: Sanders, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

From tag to concept

Author: Ketelaars, G., 30 Apr 2008

Supervisor: Houben, G. (Supervisor 1) & van der Sluijs, K. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Energieabsorptie van extraordinaire golven in een inhomogeen magnetoplasma bij de "upperhybrid" resonantie

Author: Denissen, A., 31 Aug 1985

Supervisor: Weenink, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het gezamelijk gebruik van data in het ramingsproces via één centraal informatiemodel

Author: van de Bunt, W., 31 Aug 2015

Supervisor: de Bruijn, C. (Supervisor 1), Vastert, E. (Supervisor 2) & Engelen, A. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Evaluation assessment of energy-efficient duty cycling MAC protocols in ContikiOS

Author: Elshal, O., 18 Dec 2017

Supervisor: Lilius, J. (External person) (External coach) & Lafond, S. (External person) (External coach)

Student thesis: Master

File

Cordless LAN solution using DECT: specifications and design of a DECT PC-card

Author: Slob, E. & Riezebos, D., 31 Jul 1995

Supervisor: Koomen, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een methode voor het vergelijken van materials management systemen

Author: van Rossem, C., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Stadsvernieuwingsprojekt Breda

Author: Backx, W. & Schutijser, F., 31 Aug 1979

Supervisor: Bax, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The effects of alliancing

Author: Braks, B., 31 Jan 1997

Supervisor: van Herel, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een nieuwe bestemming voor het Begemann terrein : een ontwerp voor een museum in een multifunctioneel gebouw

Author: Pauw, M., 28 Feb 1999

Supervisor: Dirrix, H. (Supervisor 1), Dubbelman, T. (Supervisor 2) & van Bokhoven, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

PH control in a CSTR : development of a working class experiment

Author: Akhssay, M., 31 Dec 1999

Supervisor: Preisig, H. (Coach)

Student thesis: Master

In between: een ontwerp in hoge dichtheid

Author: van Aerde, R., 31 Aug 2008

Supervisor: Venhoeven, E. (Supervisor 1), Hovingh, G. (Supervisor 2) & Gijsberts, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Uitvoeringsmethoden voor een open gaten project : een selectie/keuze model

Author: Veraa, C., 30 Apr 1988

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Museum voor scheepsarcheologie : locatie te Zeewolde (Flevopolder)

Author: Schravendeel, P., 28 Feb 1986

Supervisor: van der Vlugt, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een onderzoek aan horlogemotoren, in het bijzonder naar de invloed van de aansturing op het energieverbruik

Author: Blom, R., 31 Aug 1988

Supervisor: Schot, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Characterization of the magnetic moment of superparamagnetic particles: from magnetic dipole-dipole interactions

Author: Bos, A., 2012

Supervisor: van Reenen, A. (Supervisor 1) & de Jong, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Bachelor

File

Living closer: a new way of sharing in the house of tomorrow

Author: Atakan, D., 27 Aug 2019

Supervisor: Mohammadi, M. (Supervisor 1), Willems, M. (Supervisor 2), van Hoof, S. (Supervisor 2) & van Buuren, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Reducing the average parcel handling by (re)designing a decision making model

Author: Luijten, T., 31 Jan 2020

Supervisor: Trienekens, J. J. (Supervisor 1), Ozkan, B. (Supervisor 2) & Razavian, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Data-driven corrective maintenance: MR root cause analysis from machine logs

Author: Shahrestani, A., 31 Jan 2020

Supervisor: Eshuis, H. (. (Supervisor 1), Zhang, Y. (Supervisor 2) & van Jaarsveld, W. L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De 'leesbaarheid' van openbaar vervoerroutes in de stadsstructuur: aanbevelingen ter versterking van de cognitieve inbedding van het stedelijk openbaar vervoer in Eindhoven

Author: van den Berk, J., 30 Nov 2008

Supervisor: Doevendans, C. (Supervisor 1), Rutgers, R. (Supervisor 2) & Donkers, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Measurements on the genotoxicity of nonthermal atmospheric plasma

Author: van Gastel, R., 31 Oct 2008

Supervisor: Kroesen, G. (Supervisor 1), Stoffels - Adamowicz, E. (Supervisor 2) & Broers, J. (External coach)

Student thesis: Master

File