Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Over carousel pods

Author: Bogerd, F., 2005

Student thesis: Bachelor

File

Aansturing van lineaire akoestische array's voor ultrasone transmissie tomografie

Author: Mathijssen, R., 31 Aug 1986

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Motel "de Schakel" : verslag van het ontwerp van een motel te Bocholtz

Author: Mahler, J. & de Graaf, L., 31 Aug 1978

Supervisor: de Lange, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

TA voor de landbouw : een inventarisatie van TA-activiteiten voor de landbouw in enkele West-Europese landen en de EG

Author: van Casteren, J., 31 Aug 1992

Supervisor: Stroeken, J. (Supervisor 1) & de Vries, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Development of a hysteresis current controller

Author: Risseeuw, P., 31 Oct 1998

Supervisor: Vandenput, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bietsuikerfabriek Zevenbergen : een mens- en milieubewuste transformatie

Author: Konings, D., 31 Aug 1999

Supervisor: Schmid, P. (Supervisor 1), Hofman, J. (Supervisor 2), Bakker, F. (External person) (Supervisor 2) & Huisman, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

De 6-poollens

Author: Jonkers, J., 31 Aug 1969

Student thesis: Master

File

Business-to-business communicatie : een onderzoek naar de optimale inpassing van de communicatiefunctie in de bedrijfsgerichte onderneming

Author: Molenkamp, H., 31 May 1988

Supervisor: van der Hart, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Flexibel... maar beheerst : een herontwerp van de logistieke beheersing van tactisch niveau tot de shopfloor

Author: van Rooijen, M., 28 Feb 2001

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Segmentatie van winkelvastgoed : onderzoek naar een segmentatie van winkelvastgoed voor de ROZ/IPD vastgoedindex

Author: Hageman, S., 31 Jan 2003

Supervisor: Keeris, W. (Supervisor 1), Janssen, I. (Supervisor 2) & van de Ven, L. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Kruiend Den Bosch : de herontwikkeling van het GZG-terrein in 's-Hertogenbosch

Author: Olivier, N., 28 Feb 2003

Supervisor: van Dansik, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The fibers that hold an innovation network: an analysis of knowledge sharing in the dynamic Glare network

Author: van Burg, J., 31 Aug 2006

Supervisor: Berends, J. (Supervisor 1) & van Raaij, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Prestatie-indicatoren binnen de PKF van DAF BV

Author: Schuurmans, P., 31 Dec 1989

Supervisor: van Bel, F. (Supervisor 1) & Bekker, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

CO2 fog formation in a condensing heat exchanger

Author: Ruijten, B., 31 Oct 2013

Supervisor: Brouwers, J. (Supervisor 1), van Benthum, R. (Supervisor 2) & van Kemenade, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Ontwerp voor een gevangenis

Author: van Kol, S., 31 Aug 1991

Supervisor: van Zeijl, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

VBA-investeringsvoorstel fustopslag en -uitgifte

Author: Beurskens, B., 31 Mar 1990

Supervisor: Igel, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bedrijfsanalyse van de kunststofspuitgieterij "Wicro Plastics B.V."

Author: van de Perre, H., 30 Jun 1989

Student thesis: Master

File
File

Een model voor de geleidingsband en het strooiingsmechanisme van Cd3As2

Author: Schrama, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Analyse en organisatie van het planningsgebeuren rond O.K. en verpleging

Author: Bongers, W. J., 31 Aug 1983

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Verbetering van de kostenbewaking voor de informatieverwerking van een bestaand bouw-productiebedrijf

Author: Dumoulin, M., 31 Aug 1985

Supervisor: Sikkel, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Toepassing van de gaschromatografie in de anesthesiologie

Author: van de Weijer, W., 31 Aug 1971

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Semi-Markovbeslissingsproblemen met continu veel beslissingen

Author: Arts, J., 31 Aug 1975

Supervisor: Wessels, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Boogspanningsopbouw in hoogspanningssmeltveiligheden

Author: de Jager, R., 31 Aug 1988

Supervisor: van den Heuvel, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het gedrag van imploderende gasbellen : theorie en numerieke berekeningen

Author: Sluyter, W., 31 Aug 1978

Supervisor: Vries, de, D. (Supervisor 1), van Stralen, S. J. (External person) (Supervisor 2) & Zijl, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Design of an I/O-processor in IDaSS

Author: de Bakker, M., 31 Aug 1994

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De ontwikkeling van een universele simulator voor freesbewerkingen

Author: Weijtmans, J., 30 Sep 1996

Supervisor: van der Wolf, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Scenario-driven planning bij 'sociale ondernemers'

Author: Noppen, P., 30 Apr 1998

Student thesis: Master

Haalbaarheidsonderzoek naar de modellering van spraypyrolyse

Author: Rienks, H., 31 Oct 1997

Supervisor: Marin, G. (Supervisor 1), de Croon, M. (Coach) & Weerts, W. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Het simuleren van een verkeerskruispunt met G.P.S.S.

Author: Jonkers, J., 30 Sep 1971

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1) & Stevens, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

A converter from IDaSS design files to synthesizable VHDL

Author: Pont, J., 31 Aug 1995

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verwerking van meetgegevens afkomstig van een propagatie meetsysteem voor een 30 GHz straalverbinding

Author: van de Pol, M., 30 Nov 1982

Supervisor: Arnbak, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Wagenpark in beeld : op zoek naar verbetering in de klantenbeheerinformatie

Author: van Wijgerden, A. A., 31 Jan 1994

Supervisor: van der Vlist, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Building the Netherlands?: toepassing van een Amerikaans beleidsprogramma in Nederland

Author: van der Vlies, R., 31 Oct 2003

Supervisor: van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Adoptie van CTI in Nederland : een onderozek naar technische, juridische en marktfactoren die de adoptie van CTI in Nederland bepalen

Author: de Bruyn, M., 30 Jun 1999

Supervisor: Oerlemans, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

An optimizing C-compiler for the PMS500 processor using the Lcc front end

Author: van Loon, M., 28 Feb 1995

Supervisor: Stevens, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een spraakgestuurde afstandsbediening : een hulpmiddel voor motorisch gehandicapten

Author: Poll, L., 31 Aug 1991

Supervisor: Beneken, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bestemmingsplan binnenstad Oss

Author: Castenmiller, F. & ter Haar, J., 31 Aug 1975

Student thesis: Master

Zelfbouw

Author: Vromans, G., 31 Aug 1986

Supervisor: Zwarts, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Micro-vervormingen bij laserpuntlassen: een eindige elementen model geverifieerd m.b.v. ESPI-metingen

Author: Compen, R., 31 Jan 1997

Supervisor: Verhoeven, E. (External person) (External coach), de Bie, H. (Supervisor 1) & Schellekens, P. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Spatial structures and strong interactions in ultracold Rydberg gases

Author: van der Werf, Y., 2017

Student thesis: Master

File

Implementation of a technology mapper in C

Author: Martis, F., 31 Aug 1991

Supervisor: Jess, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar de desactivering van de V2O5-WO3/TiO2 DeNOx-katalysator

Author: Dieleman, F., 31 Aug 1995

Supervisor: Cramers, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Explosiebestendige controlegebouwen

Author: Tunnissen, J., 1 Jan 1987

Supervisor: van der Vlugt, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Projektbeheersing, de ontwikkeling van een methodiek voor de afdeling Gassentechniek van Hoek Loos

Author: Willemsen, A., 31 Aug 1985

Supervisor: Wortmann, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master